Straipsniai

2002-2007 m. straipsniai iš autoriaus kompiuterio

Žurnaluose paskelbti straipsniai pdf formatu

Ankstesnių staipsnių verimai ir internete rasti straipsniai

Žurnalų ir laikrasčių straipsnių scanai jpg formatu