Sionfeldo aerouostas (LT)

TEISMAS NUSPRENDĖ: ŠCHIONEFELDO AEROUOSTUI – BŪTI!

Liucijus Suslavičius

Tai buvo didžiulis teismo procesas – vien suinteresuotų asmenų pareiškimų teismui suskaičiuota per 4 tūkstančius, o bylos medžiagai susegti prireikė beveik 3 tūkstančių aplankų. Kad išvengti suinteresuotų asmenų demonstracijų, bylą pavedė nagrinėti ne Berlyno, o Leipzigo administraciniam teismui, kaip neutraliam ir esančiam toliau nuo veiksmo vietos. O ši vieta – tai Berlyno Schonefeldo aerouostas, iki abiejų Vokietijų susijungimo buvęs reprezentaciniais Vokietijos Demokratinės Respublikos “oro vartais”. Problema atsirado, kai šį gerokai “nugyventą” aerouostą buvo nuspręsta išplėsti, pastatant jo vietoje taip vadinamą BBI – Airport (Berlin-Brandenburg International).

Investitorių planai sukėlė didžiulį sąmyšį šiame Brandenburgo žemės ir Berlyno miesto rajone gyvenančių žmonių tarpe. Jau dabar jų ramybę drumsčia Schionefelde besileidžiantys ir kylantys oro laineriai. O kas bus, kai lainerių, atskrendančių į oro uostą, skaičius padidės kelis kartus? Nedelsiant susibūrė visuomenės grupės, kurios ėmėsi aktyvios veiklos, nukreiptos prieš oro uosto išplėtimą. Net 4000 oro uosto zonoje gyvenančių žmonių padavė Schonefeldą valdančią kompaniją į teismą. Gyventojai bijo triukšmo, kurį kelia lėktuvai, ir nenori sutikti su sąlygomis, kurias siūlo aerouosto išplėtimu suinteresuoti verslininkai. Tik pora skaičių – jau šiandien paskaičiuota, jog apsaugančius nuo triukšmo langus reikės įrengti net 25 tūkstančiuose butų, kuriuose dabar gyvena per 42 tūkstančius žmonių. Tai padidins investicijas maždaug 90 – 100 milijonų eurų. Tačiau Vokietijos sostinei ir Brandenburgo žemei šiuolaikinis oro uostas būtinas. Turbūt todėl Leipzige teismo procesui vadovavęs administracinio teismo pirmininkas Stefanas Paetowas priėmė sprendimą leisti Schonefeldo rekonstrukciją ir išplėtimą. Nepadėjo net autobusais suvažiavę ir visą proceso laiką teismo pastatą apsupę tūkstančiai statybos priešininkų – teismo sprendimas galutinis ir neskundžiamas!

Berlyno valdantysis burmistras socialdemokratas Klausas Wowereitas sekančią dieną po teismo pareiškė:”Tai pats svarbiausias sprendimas, priimtas mano vadovavimo metu”. Ką gi, planuojamos oro uosto rekonstrukcijai reikalingos investicijos – 2 milijardai eurų, kuriuos reikia įsisavinti iki 2011 metų spalio 30 dienos, kurią numatytas BBI atidarymas.

Tačiau, pritaręs statybai, teismas savo sprendime įrašė ir gana griežtus apribojimus. BBI turi priimti lėktuvus tik nuo 6 ryto iki 22 vakaro,nuo 5 ryto iki 6 bei nuo 22 iki 24 valandos lėktuvai galės tūpti BBI tik ypatingais atvejais, kai kiti artimiausi aerouostai neveiks arba lėktuvas negalės jų pasiekti. Tai netenkina skrydžius organizuojančių bendrovių – pavyzdžiui, “Air-Berlin” vadovas Joachimas Hunoldas apgailestauja dėl tokio teismo įvesto apribojimo – jis praktiškai uždraudžia rekonstruotame oro uoste aptarnauti krovininius lainerius, skrendančius į Berlyną. Įdomi detalė – draudimui galiojant, iš jo daugiausia naudos turės oro uostas “Leipzig/Halle”, kuriam draudimas priimti lėktuvus naktį netaikomas!

Schonefeldo rekonstrukcijai “uždegta žalia šviesa”, tačiau aplinkiniai gyventojai dar nenuleidžia rankų – jie dabar sieks padidinti zoną, kurioje statybininkai turės įgyvendinti papildomas apsaugos nuo triukšmo ir aplinkos užteršimo priemones.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *