Aero-159 ALCA (LT)

“Delfinų” ir “albatrosų” palikuonis – Aero-159 ALCA Liucijus Suslavičius

Čekijos  aviacijos  firmos  ,,Aero  Vodochody”,  pasaulyje  daugiausia  žinomos  savo reaktyviniais mokomaisiais-treniruočių lėktuvais, skirtais karinėms oro pajėgoms (jos cechuose pagaminta daugiau šios klasės lėktuvų, nei bet kurioje nors kitoje pasaulio aviacijos firmoje),”šaknys” siekia 1919 metus, kai Prahoje buvo įkurta pirmoji šalyje aviacijos  gamykla.  Tačiau  tokia  gamyklos  orientacija  buvo  padiktuota  ne  rinkos,  o politikų,   gerą   pusšimtį   metų   lėmusių   Čekoslovakijos   likimą.   Juk   ,,Aero”   tiek laikotarpiu  tarp  karų,  tiek  pokario  metais  sėkmingai  gamino  nedidelius  civilinius lėktuvus.  Pavyzdžiui,  1953  metais  pasirodęs  ,,oro  taksi”  –  dvimotoris  ,,Aero-45″ sėkmingai konkuravo rinkoje (pagaminta per 700 vienetų), bet socializmo sąlygomis tokio lėktuvo reikėjo nedaug kam. Po Antrojo pasaulinio karo, kai Čekoslovakijabuvo įjungta  į  taip  vadinamą  ,,socializmo  stovyklą”,  tarybinių  ,,MiG”  gamybai  buvo pastatyta  nauja  gamykla  Vodochoduose.  Čia  gaminti  MiG-15,  MiG-19  ir  garsusis MiG-21F”.  Septintajame  praėjusio  amžiaus  dešimtmetyje  įmonė  buvo  specializuota mokomųjų-treniruotės reaktyvinių lėktuvų visoms tuometinių Varšuvos sutarties šalių karinėms  oro  pajėgoms  gamybai.  Pirmuoju  Vodochoduose  įsisavintu  tokios  klasės lėktuvo  modeliu  tapo  dvivietis  L-29  ,,Delfin”.  1963-1974  metais  gamykla  ,,Aero” pagamino 3,6 tūkstančio ,,delfinų”.

1974   metais   lėktuvus   ,,Delfin”   programoje   pakeitė   analogiškos   klasės   L-39

,,Albatros”,  gamintas  kaip  mokomasis-treniruotės,  kaip  oro  taikinių  vilkikas  ir  kaip lengvas paramos iš oro lėktuvas. ,,Albatrosų” (su visomis modifikacijomis) pagaminta per   3   tūkstančius,   jie   tebeskraido   net   25   pasaulio   šalyse,   įskaitant   Lietuvos Respublikos karines oro pajėgas. Jose patys greičiausi – skrendantys 630 km/h greičiu

–kaip  tik  yra  čekiški  reaktyviniai  treniruočių  ir  lengvi  kovos  lėktuvai  ,,Aero  L-39

,,Albatros”.

1974   metais   lėktuvus   ,,Delfin”   programoje   pakeitė   analogiškos   klasės   L-39

,,Albatros”,  gamintas  kaip  mokomasis-treniruotės,  kaip  oro  taikinių  vilkikas  ir  kaip lengvas paramos iš oro lėktuvas. ,,Albatrosų” (su visomis modifikacijomis) pagaminta per 3 tūkstančius, jie tebeskraido net 25 pasaulio šalyse.

Sekančiu       šios     sėkmingos        šeimynos       lėktuvu,       pradėtu       gaminti       devintajame dešimtmetyje tapo L-59, kaip ir ankstesni modeliai turėjęs nemažai TSRS pagamintų komponentų (variklis, radiolokacinė ir ryšių įranga, ginkluotė). Jį šiuo metu naudoja Čekijos, Slovakijos, Egipto ir Tuniso KOP. Prasidėjęs staigus ,,socializmo stovyklos” irimas,  kiti  politinės  situacijos  pasaulyje  pasikeitimai  ir  todėl  sumažėjęs  lėktuvų poreikis  (pagrindiniu  užsakovu  visą  laiką  buvo  TSRS  KOP)  neleido  šiam  modeliui taip paplisti, kaip pirmtakams.

Kaip   ir   daugybė   kitų   vienpusiškai   orientuotų   įmonių,   po   1990   metų   ,,Aero Vodochody” atsidūrė nelengvoje padėtyje – kas buvo tinkama ,,šaltojo karo” metais, nebetiko, prasidėjus Vidurio ir Rytų Europos šalių suartėjimui su NATO. Ginkluotės, tame skaičiuje ir aviacinės, standartai staigiai pakito, nuo tarybinių teko  pereiti prie vakarietiškų. Gamyklai šiuo pereinamuoju laikotarpiu išlikti padėjo tai, kad Čekijos Respublikos  KOP  taip  pat  reikėjo  naujo,  NATO  standartus  atitinkančio  nebrangaus universalios paskirties reaktyvinio lėktuvo, tinkančio tiek pilotų parengimui, tiek oro sienų  apsaugai  ir  kontrolei,  tiek  taktinėms  kovos  operacijoms.  1993  metais  Čekijos gynybos  ministerija  patvirtino  ir  pateikė  gamyklai  ,,Aero  Vodochody”  reikalavimus naujam ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) klasės lėktuvui. Kaip matyti iš šios

abreviatūros, tai visų pirma turėjo būti kautynių ir palaikymo iš oro lėktuvas, kurio tik viena iš modifikacijų būtų dvivietis mokomasis – treniruotės lėktuvas.

“Aero Vodochody” nesiėmė kurti visiškai naujo lėktuvo – tam nebuvo nei lėšų, nei laiko.  Darbus  skubino  šalies  gynybos  ministerija,  siekusi  kuo  greičiau  gauti  naują aviacinę  techniką.  Todėl  kai  tik  1995  metais  pradėtas  kurti  lėktuvas  1997  metų birželio  12  dieną  pirmą  kartą  išriedėjo  iš  cecho,  jau  už  mėnesio  buvo  pasirašytas kontraktas  pagaminti  Čekijos  Respublikos  KOP  net  72  naujus  L-159  pavadinimą gavusius  lėktuvus.  Beje,  tai  buvo  kiek  rizikinga  –  “pirkti  katę  maiše”.  Juk  pats pirmasis  dvivietis  prototipas  pakilo  į  orą  jau  vėliau  –  rugpjūčio  2  dieną,  o  bazinis vienvietis kovos lėktuvo variantas pradėtas bandyti ore tik 1998 metais.

Kaip  galime  spręsti  iš  lėktuvui  suteikto  indekso,  čekų  aviakonstruktoriai  kaip pagrindą kovos lėktuvui paėmė mokomąjį-treniruočių L-59 ir perdirbo jį pagal naujus tiek  Čekijos  kariškių,  tiek  potencialių  užsakovų  visame  pasaulyje  keliamus  tokios klasės lėktuvams reikalavimus. Kurdama L-159, gamykla toliau vystė ankstesniuose modeliuose  pasiteisinusią  lėktuvo  koncepciją,  tačiau  iš  esmės  pakeitė  svarbiausius eksploatacinius  parametrus  apsprendžiančius  agregatus  ir  komponentus.  Savo  išorės dizainu L-159 ne itin skiriasi kad ir nuo to paties L-39 – labai panašus siluetas (gal tik

,,nosis” ilgesnė), po fiuzeliažu – tiesus sparnas, vienvietė arba dvivietė pilotų kabina. Po  sparnais  ir  liemeniu  –  6  tvirtinimo  mazgai  pakabinamai  įrangai  ir  ginkluotei. Važiuoklė – trijų ratų, su priekinių valdomu ratu, įtraukiama. Bet štai vidaus ,,įdaras” jau visai kitoks. Į L-159 kūrimo programą kaip subrangovai buvo įtrauktas koncerno “Boeing” padalinys “Rockwell NAAMD”, tokios pasaulyje vardą turinčios aviacinės įrangos firmos iš JAV ir Prancūzijos, kaip ,,Lean Astronic”, ,,Allied Signal”, ,,GEC- Marconi”,  ,,Honeywell”,  FIAR.  Jos  tiekia  čekams  šiuolaikinius  turboreaktyvinius variklius,  jų  ir  ginkluotės  valdymo  sistemas,  ryšių  bei  navigacinę  aparatūrą.  L-159 komplektuojamas                                borto      įranga      deguoniui       generuoti,        degalų      bakų     užpildymo inertinėmis dujomis sistema (kas gerokai mažina gaisro pavojų), autonominiu elektros energijos   šaltiniu,   aplinkos   kontrolės   sistema,   specialių   priešperkrovinių   pilotų kostiumų pajungimo sistema.

Tai  garantuoja,  jog  L-159  atitiks  NATO  standartus,  galės  naudoti  NATO  šalių aviacinę ginkluotę, be to, jis kur kas labiau domins potencialius jau eksploatuojančius vakarietišką  aviacinę  techniką  užsakovus.  Lėktuvas  pritaikytas  skraidymams  bet kokiomis  oro  sąlygomis,  gali  dienos  ir  nakties  metu  vykdyti  patruliavimo,  oro palydos,  priešlėktuvinės  gynybos,  oro  žvalgybos,  sienų  apsaugos  funkcijas,  atakuoti taikinius   ore,   ant   žemės   ir   vandens.   Pabrėžiama   jo   galimybė   efektyviai   atlikti antipartizanines ir antiteroristines funkcijas.

“Aero Vodochody” potencialiems klientams siūlo ne “pliką” lėktuvą, o visą ilgai ir saugiai jo eksploatacijai būtiną sistemą – aptarnavimo ir testavimo įrangą, atsarginių dalių tiekimą, specialius treniruoklius pilotams ir technikams, konkrečioms sąlygoms pritaikytas jų mokymo programas.

Svarbiausieji techniniai lėktuvo ,,Aero L-159″ALCA (vienvietė modifikacija)

duomenys

Sparnų ilgis                                                                                               9,54 m Lėktuvo ilgis      12,73 m Lėktuvo aukštis                                                                                                      4,77 m Svoris   4160 kg

Maksimalus svoris                                                                                     8000 kg Vidaus bakų talpa            1551 kg Degalų svoris su 4 pakabinamais bakais                                                          2875 kg Didžiausias pakabinamos įrangos svoris                                                                                                            2340 kg Maksimalus greitis jūros lygyje       936 km/h Maksimalus kilimo greitis                                                                    47 m/s Skrydžio aukštis            13200 m Skrydžio nuotolis su pakabinamais bakais                                                        2530 km

Iliustracijos – gamintojo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *