Besimokantis vairuoti – kas (LT)

BESIMOKANTIS VAIRUOTI – EISMO DALYVIS AR NE?

Liucijus Suslavičius

Susisiekimo ministerijos tinklapyje kiekvienas prieinantis prie interneto ir besidomintis kelių eismo taisyklėmis gali susipažinti su ministerijos valdininkų parengtais dabar galiojančių taisyklių pakeitimais. Jų gana daug, tačiau norėtųsi atkreipti dėmesį į vieną jų – 268-jo taisyklių punkto pakeitimą. Skaitome:”268. Asmuo, kuris moko vairuoti, privalo laikytis vairuotojams nustatytų reikalavimų. Jis atsako už tai, kad mokymo metu būtų laikomasi šių taisyklių”.

Kas pakeista? Ogi labai nedaug – šiandien dar galiojančioje šio punkto redakcijoje yra trečias sakinys: “Vairavimo kvalifikacinio egzamino metu mokinys laikomas vairuotoju”. Jis suteikia mokiniui, t.y., asmeniui, vairuojančiam transporto priemonę, vairuotojo įgaliojimus. Nubraukiame jį, ir atsiranda teisinė kolizija – iš karto pasidaro neaišku, koks yra asmens, kuris mokosi vairuoti transporto priemonę ar laiko praktinį vairavimo egzaminą, teisinis statusas. Pagal Kelių eismo taisyklių 11 punktą: „Eismo dalyvis – asmuo, dalyvaujantis kelių eisme (vairuotojas, pėsčiasis, keleivis)”. Pagal Kelių eismo taisyklių 47 punktą: „Vairuotojas – asmuo, kuris vairuoja ar moko vairuoti transporto priemonę, varo keliu gyvulius ar paukščius, taip pat raitelis, vadeliotojas.”. Aiškiai parašyta, tiesa? Kelių eismo taisyklių XXIX skyriuje asmuo, kuris mokosi vairuoti, vairuotoju nevadinamas, jis vadinamas „mokiniu”, tačiau KET 47 punkte mokinys neįvardinamas vairuotoju, nors, pavyzdžiui, besimokantis vairuoti motociklą asmuo važiuoja vienas, vairavimo instruktorius važiuoja kita transporto priemone, ir atsakyti už tai, kad mokymosi metu būtų laikomasi šių taisyklių”, jis fiziškai negali, kaip negali ir būsimąjį motociklininką iš paskos automobiliu sekantis egzaminatorius. Kadangi Kelių eismo taisyklėse sąvokos „Mokinys” iš viso nėra, norom nenorom kyla klausimas – kas jis, besimokantis vairuoti – pėsčiasis, keleivis, o gal mokinys apskritai nėra eismo dalyvis? Jei taip, tada iš mokinio negali būti reikalaujama, kad jis mokėtų Kelių eismo taisykles ir vykdytų bendrąsias eismo dalyvio ir vairuotojo pareigas.

Sakysite – kam „ieškoti sliekų”, jei visiems viskas aišku? Atleiskite, bet aiškumo kaip tik ir pasigendame. Juk iš esmės tai yra ne eismo tvarkos, kurią reglamentuoja Kelių eismo taisyklės, o atsakomybės klausimas. Sutikite, kad mokant vairuoti, kokiam nors įvykiui atsitikus, teisinga, kad atsakomybė tektų abiems – ir mokiniui, ir mokytojui, nes vienas padarė klaidą, o antrasis, kuris pagal savo funkcijas privalo neleisti jam suklysti arba klaidą laiku ištaisyti, to nesuspėjo ar laiku nepastebėjo. Todėl pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą jiems turėtų būti taikoma skirtinga atsakomybė: mokiniui – kaip asmeniui neturinčiam teisės vairuoti, o mokytojui – kaip vairuotojui. Todėl ar nebūtų buvę tikslinga neliesti 268-jo punkto, o pakeisti dabartinę vairuotojo sąvoką (47 punktas) ir išdėstyti ją taip: „Vairuotojas – asmuo, kuris vairuoja bet kokią transporto priemonę, varo keliu gyvulius ar paukščius, taip pat raitelis, vadeliotojas. Vairuotojui prilyginamas asmuo, kuris moko vairuoti.”

Kitaip sakant, jei jau sėdi už vairo, spaudai pedalus ir junginėji pavaras – teisiškai esi vairuotojas, tegu ir dar neturintis vairuotojo pažymėjimo. Juk keista – trijų žąsų pulkelį kaimo keleliu varanti močiutė su rykšte rankoje – vairuotoja, o galingu šiuolaikiniu automobiliu sostinės gatvėmis riedantis techniškai „pasikaustęs” ir jau aikštelėje savo pirmuosius vairavimo įgūdžius įgavęs 18- metis – ne, nes šalia jo sėdi mokytojas.

Beje, siūlomas vairuotojo apibrėžimas kur kas geriau atitinka galiojančią Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 14 straipsnio 5 dalies formuluotę. Padarius šį pakeitimą, besimokantis vairuoti (ar egzaminuojamasis) teisiškai pripažįstamas eismo dalyviu – vairuotoju, o ne neaiškų teisinį statusą turinčiu „mokiniu”. O kartu dar kartą pabrėžiama mokančiojo vairuoti atsakomybė.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *