EC reiškia energijos taupymą (LT)

EC REIŠKIA ENERGIJOS TAUPYMĄ

Liucijus Suslavičius

Visi bent kiek ilgiau vairuojantys tikriausiai prisimena, kiek kartų Lietuvoje kildavo “stebuklingų” degalus taupančių įtaisų plitimo mada. Įvairios “degalų molekules suskaidančios” tarpinės, “homogenizuojantys degųjį mišinį” tinkleliai, vandens įpurškimo sistemos laikas nuo laiko atnešdavo nemažą pelną jų platintojams ir vėl dingdavo nebūtyje. Kai kuriems tokių pseudoišradimų platintojams pavykdavo apdumti akis net patyrusiems transportininkams, kaip kad buvo su “stebuklingų” magnetėlių, dedamų ant dyzelinio variklio įpurškimo sistemos vamzdelių ir neva tai duodančių iki 15 procentų degalų ekonomiją, prekiautoju, sugebėjusiu gauti net “Linavos” vadovų rekomendacinį laišką. Tačiau stebuklų pasaulyje nebūna, juo labiau technikoje. Realiai taip svarbi mums visiems degalų ekonomija pasiekiama ne “stebuklingais išradimais”, o labai ilgai trunkančiais ir nemažai kainuojančiais tyrimais pagrįstu giliu variklyje vykstančių procesų ir jame naudojamų eksploatacinių medžiagų savybių išmanymu. Tai, savo ruožtu, leidžia suprasti, kuria kryptimi reikia vykdyti mokslinius – techninius tyrimus ir naujų sprendimų paieškas.

Didelę dalį variklio cilindruose sudegančių degalų išskiriamos energijos “suryja” variklio detalių tarpusavio trintis. Todėl būtent šiai problemai spręsti kreipia savo pastangas nemaža dalis specialistų. Na, o “smegenų šturmas” anksčiau ar vėliau duoda rezultatus. Vienas iš tokių realių pasiekimų vadinasi “energiją taupančios alyvos” – tiek skirtos automobilių varikliams, tiek jų transmisijai. Jos žymimos dviem didžiosiomis raidėmis EC nuo anglų kalbos žodžių “Energy Conserving”(“energijos išsaugojimas”). Sertifikuotų pagal Amerikos naftos instituto API klasifikaciją alyvų pavadinime jos nurodomos po pagal SAE klampumo klasę ir naudojimo sąlygų kategoriją nurodančių indeksų, pavyzdžiui, SAE 5W-30, API SL/CG-4(EC). Europinėje alyvų klasifikacijoje energiją taupančios alyvos yra išskirtos į atskiras kategorijas, žymimas A1-02, A5-02 benzininiams bei B1-02, B5-02 dyzeliniams varikliams. Prie energiją išsaugančių alyvų priskiriamos taip pat alyvos, pagal tarptautinę (amerikietišką-japonišką) ILSAC klasifikaciją žymimos indeksais GF-1, GF-2 ir GF-3. Iš karto pasakysime, kad jokių ypatingų stebuklų šios alyvos eksploatacijoje neduoda – degalų sąnaudos nesumažėja nei 20, nei netgi 10 procentų, kaip žada “išradėjai – stebukladariai”,o tik gana kukliai atrodančiais 2-3 procentais, važinėjant užmiestyje ir kiek daugiau – 3,0-5,5 procentais – automobilio darbo mieste sąlygomis. Jei energiją išsaugančią alyvą naudoti ir transmisijoje, tai degalų sąnaudas galima sumažinti dar kokiais 1,5-2 procentais. Vėlgi tai ne momentinis degalų sąnaudų sumažėjimas, o vidutinė per eksploatacijos metus pasiekiama ekonomija.

Taigi, kaip pasireiškia alyvos savybė taupyti degalus? Kaip žino visi automobilininkai – profesionalai, stūmokliniuose varikliuose didžiausi energijos nuostoliai dėl trinties susidaro tarp cilindro sienelės ir stūmoklio, alkūninio veleno kaklelių guoliuose bei dujų paskirstymo mechanizmo guoliuose. Beje, visose šiose vietose trinties sąlygos skirtingos. Pavyzdžiui, stūmokliui mažu greičiu judant arti viršutinio mirties taško, tarp jo žiedų ir cilindro sienelės jau nebelieka alyvos plėvelės, tik jos likučiai ir trintis yra itin didelė. Tuo tarpu didesnėje stūmoklio eigos dalyje, kai stūmoklis juda dideliu greičiu, tarp stūmoklio ir sienelės stebimas hidrodinaminis tepimo režimas, kai trintis priklauso nuo alyvos klampumo (kuo klampesnė, tuo geriau atskiria abu besitrinančius paviršius). Panašus režimas yra ir greitai besisukančio alkūninio veleno kaklelių guoliuose, tad ir čia trinties nuostolius lemia alyvos klampumas. O paskirstymo mechanizme trinties nuostoliai priklauso nuo alyvos tepimo savybių pastovumo esant labai aukštam slėgiui.

“Energiją taupančios” alyvos nuo įprastinių skiriasi kiek sumažintu (protingose ribose) klampumu ir todėl sumažina trinties nuostolius esant hidrodinaminiam tepimo režimui. Papildomai į šias alyvas dedami tirštinantys priedai, todėl jų klampumas priklauso ne tik nuo darbinės alyvos temperatūros, bet ir nuo alyvos sluoksnių tarpusavio slydimo greičio tarp besitrinančių detalių susidarančioje alyvos plėvelėje. Todėl detalių tarpusavio greičiui didėjant, alyvos klampumas mažėja, o greičiui mažėjant ji vėl išauga. Šis alyvos savybių pokytis vyksta labai greitai – praktiškai jis sinchroniškas su stūmoklio judėjimo greičio ar alkūninio veleno sūkių kitimu. Be to, laikinas klampumo sumažėjimas yra didesnis, kai alyvos temperatūra yra žemesnė, t.y. kaip tik tada, kai pernelyg didelis klampumas būtų trūkumu, nes pablogėtų tepimo savybės.

Tačiau tai dar ne viskas, ką alyvų kūrimo specialistai “įdėjo” į savo produktą. EC tipo alyvų sudėtyje yra priedai – trinties modifikatoriai. Jų poveikis pasireiškia kaip tik ribiniuose tepimo režimuose, kaip kad minėtame stūmoklio judesyje viršutiniame mirties taške. Modifikatorius ant besitrinančių detalių paviršiaus sudaro kažką panašaus į lengvai deformuojamus judesio kryptimi “plaušelius”, atskiriančius detalių paviršius vieną nuo kito, ir kelis kartus sumažinančius trintį.

Ar alyva iš tikrųjų yra “energiją taupanti”, nustatoma specialiais standartiniais metodais. Alyvai pripažįstamas indeksas EC, jei bandymų laboratorijoje metu variklis, kuriame įpilta bandomoji alyva, iš tikrųjų dirba ekonomiškiau ir pasiekiama užsiduota degalų ekonomija. Pavyzdžiui, A1-02, A5-02, B1-02 ir B5-02 kategorijai pristatomos naujos alyvos rūšys turi užtikrinti ne mažesnę, kaip 2,5 procento degalų ekonomiją, lyginant su degalų sąnaudomis, kai variklyje naudojama etaloninė alyva.

Kiek jam naudinga naudoti brangesnę EC tipo alyvą savo firmos automobiliuose, kiekvienas vežėjas turi spręsti pats, įvertindamas turimo parko sudėtį, amžių, pervežimų sąlygas, alyvų bei degalų kainas. Pats paprasčiausias atsakymas – EC tipo alyvas turi naudoti visi, nes jos padeda taupyti degalus ir mažinti aplinkos taršą – tikrai nėra visada teisingiausias.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *