Fiva renginių klasifikavimas (LT)

FIVA RENGINIŲ KLASIFIKAVIMAS

A-LYGIO RENGINIAI
Renginiai, pravedami pagal FIVA taisykles, vadovaujant FIVA per jos IEC ir kuriems skiriamas

FIVA stebėtojas

B-LYGIO RENGINIAI
Renginiai, kuriems vadovauja nacionalinis FIVA atstovas (ANF), kaip tai apibrėžta 18 FIVA statuto straipsnyje, pravedami dažniausia savos šalies ribose pagal FIVA taisykles ir kuriems ANF skiria savo stebėtoją.

ISTORINIAI RALIAI
Kelioninio pobūdžio renginys, kuriame didžiausias greitis nėra svarbiausia sąlyga, bet kuriame turi būti laikomasi nustatyto greičio (50 km/h arba mažiau). Organizatorius turi būti FIVA narys, kaip tai apibrėžta FIVA statuto 1.1 straipsnyje.

ISTORINIAI PRAVAŽIAVIMAI
Kaip taisyklė ne varžybų pobūdžio renginys su klasifikacija arba be jos. Klasifikacijos nenulemia greitis ar važiavimo laikas. Organizatorius turi būti FIVA narys, kaip tai apibrėžta FIVA statuto 1.1 straipsnyje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *