Furos turi būti matomos (LT)

“FUROS” TURI BŪTI MATOMOS!

Liucijus Suslavičius

Lietuvos valstybinės saugaus eismo programos projekte tarp sunkiojo kelių transporto eismo saugumo priemonių numatyta nuo 2007 metų įvesti magistralinių autotraukinių kontūrų žymėjimą šviesąatspindinčiomis medžiagomis. Iki šiol dažniausia apsiribojama “furos” gale apatiniuose kampuose pritvirtintais nedideliais geltonais ar baltai raudonais dryžuotais skydeliais, padengtais šviesąatspindinčia plėvele. Jie turėtų tamsiu paros metu pagelbėti vairuotojams greičiau pamatyti priekyje važiuojantį ar stovintį autotraukinį ir taip išvengti avarinės situacijos. Deja, skydeliai pritvirtinti žemai, jie greit pasidengia dulkėmis ir purvu, tad jų perspėjamasis efektas gana menkas.

Šiaip jau net gana griežtus eismo saugumo reikalavimus įsivedusioje suvienytoje Europoje niekas nedraudžia papildomai pažymėti autotraukinio priekabos ar puspriekabės galą šviesąatspindinčios plėvelės apvadu. Dar daugiau – galima naudoti tokias medžiagas užrašams ir netgi reklamoms ant furgonų ir tentų šonų. Tačiau būtent Europos eismo saugumo ekspertai gana vieningai prieštaravo reklaminių piešinių ir užrašų iš šviesąatspindinčių medžiagų klijavimui ant autotraukinių galinių plokštumų. Motyvas vienintelis – užrašai ir reklama blaškys paskui autotraukinį važiuojančių vairuotojų dėmesį, skatins juos pavojingai priartėti, norint geriau įsižiūrėti į reklaminius piešinius ir užrašus. Tad tokia nuostata neskatina netgi jau minėto transporto priemonės kontūrų “apvedžiojimo” specialia plėvele. Nori – daryk, nori – ne. Ir, aišku, transporto priemonės savininkas neskuba leisti pinigus neprivalomam dalykui. Tuo tarpu netgi tokiose tolimose šalyse, kaip Argentina ar Brazilija, kurių keliai apkrauti kur kas mažiau, nei Vakarų Europoje, autotraukinio galinio kontūro pažymėjimas šviesąatspindinčia medžiaga privalomas jau ne vieneri metai.

Matyt, informacija apie avarijų priežastis (ir teigiamą kai kurių šalių patirtį) pastaruoju metu paskatino ir Vokietijos eismo ekspertus pakeisti nuomonę apie kontūrų ženklinimą bei reklamą autotraukinio gale. Juk atsitrenkimo į stovinčio ar lėčiau važiuojančio autotraukinio galą pavojus kyla ne tik tamsiu paros metu. Net ir viduryje dienos lyjant dideliu greičiu važiuojanti “fura” velka paskui save pakankamai didelį vandens dulkių debesį, kuriame jos galo kontūrai tiesiog “ištirpsta”, ypač, jei ši autotraukinio puspriekabė – sidabrinės, baltos, pilkos ar kitokios neutralios spalvos. O kai ją prisivijęs didesniu greičiu važiuojančio lengvojo automobilio vairuotojas susiorientuoja, kas gi ten priekyje, neretai stabdymui atstumo ir nepakanka… Ryški spalvinga reklama padarytų autotraukinį greičiau atpažįstamą net ir tokiomis sąlygomis.

Darmštato technikos universiteto 2001 metais atlikti tyrimai parodė, jog šviesąatspindinčiomis juostomis apvedžiojus krovininio automobilio ar furgono galą, užvažiavimo ant jo iš užpakalio tikimybė sumažėja net 90 procentų. Bet tada tyrinėtojų padarytos išvados taip ir liko vien teoriniais paskaičiavimais, nes pravesti didelio masto praktinį eksperimentą su mažiausia keliasdešimt autotraukinių nebuvo leista. Tvarka yra tvarka – jei įstatymai nenumato, tai ir neleisime – toks buvo valdininkų sprendimas. Visgi laikai keičiasi, užsispyrimas laikytis įstatymo raidės, o ne jo dvasios palaipsniui nugalimas. O jei dar prisideda privati iniciatyva, reikalai ima judėti greičiau. Nuo pernai metų spalio mėnesio Vokietijos ir kitų Europos Sąjungos šalių keliais rieda lygiai 300 autotraukinių, kurie, nusižengiant šiuo metu galiojančiai tvarkai, ne tik iš šono ir galo apvedžioti šviesąatspindinčios “Scotchlite” plėvelės, kurią gamina garsi firma “3M”, juostelėmis, bet ir gale papuošti reklaminiais piešiniais ir užrašais, reklamuojančiais “Continental” markės padangas! Tai pirmasis toks masinis eksperimentas, kurio tikslas – patvirtinti arba paneigti teiginį apie reklamos ant automobilio galo keliamą pavojų eismui. Apie kitą, kur kas svarbesnį teiginį, jog šviesąatspindintys kontūrai padidina eismo saugumą nepakankamo matomumo sąlygomis, jau ir neužsimenama – tai aišku ir be jokių eksperimentų, privalomo žymėjimo įvedimas – jau ne už kalnų.

Gal Lietuva, taip ryžtingai pirmoji priėmusi Europos Sąjungos konstituciją, galėtų būti pirmąja taip pat ir šiuo klausimu ir nieko nelaukdama įvestų reikalavimą privalomai žymėti sunkiųjų autotraukinių ir furgonų kontūrus šviesąatspindinčiomis medžiagomis? Juk tai nedraudžiama jau dabar, tiesa?

Nuotraukos: Continental

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *