Kompiuteris nustato kaltininka (LT)

KOMPIUTERIS NUSTATO KALTININKĄ

Liucijus Suslavičius

Policijos pareigūnai, tardytojai ir teisėjai, kuriems tenka nagrinėti autoavarijų aplinkybes ir priimti sprendimą, kai p viskas vyko ir kas kaltas dėl eismo nelaimės, neretai atsiduria savotiškame akligatvyje – dalyvių ir liudininkų parodymai nesutampa, dažnai net prieštarauja vieni kitiems. O atsisakyti nagrinėti bylą, ypač jei autoavarijoje nukentėjo žmonės, arba saliamoniškai padalinti kaltę pusiau – negalima. Apkaltinti kurią nors pusę tyčia sakant netiesą taipogi nepavyks, jei nėra įrodymų. O juk kiekviena autoavarija palieka nemažai daiktinių įrodymų – ratų pėdsakai ant dangos, išsilakstę purvo gabalai, automobilio dalių skeveldros, automobilių ir nukentėjusių padėtis po avarijos ir t.t. Bet net juos kruopščiai suregistravus, žmogus dažnai negali padaryti teisingos išvados. Išeitį ekspertams rasti padeda kompiuteris. Jis nepaperkamas, jo neveikia nei ašaringi nukentėjusiųjų pasakojimai, nei ugningos advokatų kalbos. Turėdamas išeities duomenis, Vokietijos organizacijos DEKRA, užsiimančios ir autoavarijų aplinkybių ekspertize, sukurtą programą, kompiuteris ekrane parodo, kaip gi viskas vyko iš tikrųjų. Programa sudaryta taip, kad situaciją galima kaitalioti pagal liudininkų parodymus ir ekspertų pateiktus skaičiavimus. Pradinis teisėjui rodomas variantas remiasi tik užfiksuotais pėdsakais, įvykyje dalyvavusių automobilių ir žmonių dydžiu bei svoriu. Tačiau jei teisminio nagrinėjimo metu pateikiami nauji įrodymai, situacija ekrane, kaip sakoma, keičiasi tiesiog akyse ir pradžioje kaltintas eismo dalyvis gali tapti tik liudininku, o nukentėjęs – kaltininku. Svarbiausia, kad tokiu metodu atkurta avarijos situacija oficialiai pripažįstama įrodymu ir gali būti pagrindu priimant galutinį sprendimą. Kompiuterinis avarijos modeliavimas padeda teisėsaugai sutaupyti nemažai lėšų – jei tikras, su automobiliais ir sukviestais liudininkais, avarijos aplinkybių atkūrimas įvykio vietoje kartais kainuoja iki 20000eurų, kompiuterinis – tik 1000-3500 eurų priklausomai nuo naudojamos programos sudėtingumo. Be to, kompiuterinis videovaizdas iš tikrųjų padeda liudininkams geriau prisiminti, kaip viskas vyko tada, avarijos metu.

Viena bėda – ši kompiuterinė programa kol kas tiksliai atkuria autoavarijas tik su vienu automobilio modeliu – populiariuoju ,,VW Golf”. Jei kompiuteriui užduodami kitos markės ir modelio automobilio parametrai, situacija atkuriama ne taip tiksliai. Mat, kuriant avarijos aplinkybių analizavimo programą, buvo remtasi praktinių kelis kartus pakartotų simuliuotų avarijų su tikrais automobiliais ,,Golf” bei įvairaus dydžio ir svorio manekenais, judėjusiais skirtingu greičiu, duomenimis (kur ir kaip skrenda kūnas po to, kai atsitrenkia į automobilį, kokie sužalojimai padaromi, kokios automobilio dalys ir kaip nukenčia ir pan.). Todėl DEKRA tęsia bandymus su populiariausių markių automobiliais, taip išplėsdama ir patikslindama unikalią autoavarijų aplinkybių kompiuterinio atkūrimo programą.

Nuotraukose:

1.Duomenys programai renkami avarijose su manekenais.

2.Ekspertas rodo tą pačią situaciją kompiuterio monitoriuje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *