Kuri nuomonė teisinga (LT)

KURI NUOMONĖ TESINGA – SAVA AR SVETIMA?

Liucijus Suslavičius

Kokie mes esame – ar tokie, kokiais įsivaizduojame patys save, ar tokie, kokius mus mato kiti? Kuris įspūdis teisingesnis – savas ar svetimas? Vokietijoje firmos

,,Uniroyal” iniciatyva buvo pravesta apklausa, bandant išsiaiškinti, kodėl santykiai kelyje tarp krovininio transporto vairuotojų ir tų, kurie sėdi už lengvojo automobilio vairo, yra įtempti ir netgi atvirai nedraugiški.

Dauguma lengvųjų automobilių vairuotojų privengia tiek lengvų komercinių automobilių (transporterių), tiek didžiulių autotraukinių: pirmųjų dėl nenuspėjamo vairuotojo elgesio lenkiant ir pavojingo manevravimo, gi autotraukiniai gąsdina savo gabaritais ir mase. Savo ruožtu sunkvežimių vairuotojai tvirtina, jog lengvųjų automobilių vairuotojai ,,maišosi po kojomis”, sprausdamiesi į kiekvieną tarpą tarp sunkvežimių, verčia stabdyti, nes kitaip neišlaikoma saugi distancija tarp automobilių, neatsargiai manevruoja, neįvertindami didesnės sunkvežimio masės ir todėl didesnio stabdymo kelio ir mažesnės galimybės saugiai apvažiuoti kliūtis. Krovininių automobilių vairuotojai apklausos metu buvo paprašyti įvertinti teigiamas ir neigiamas tiek savo pačių, tiek lengvųjų automobilių vairuotojų savybes ir elgesio kelyje bruožus. Susumavus ir išnagrinėjus atsakymus, tyrinėtojai gavo gana savotišką ir sakytume, vienpusišką vaizdą, kuris grafiškai atrodo taip:

Teigiamos savybės(procentais)
Sunkvežimių vairuotojų Lengvųjų automobilių vairuotojų
pasirengęs padėti 64 18
draugiškas 63 16
atsižvelgiąs į kitus 60 15
linkęs bendradarbiauti 57 9
nesmulkmeniškas 47 10
mandagus 44 10
atsargus 40 11
santūrus 23 6
Neigiamos savybės(procentais)
linkęs rizikuoti 7 51
lengvabūdis 11 55
egoistas 10 49
nutrūktgalviškas 9 44
nepakantus 9 41
agresyvus 7 47
beatodairiškas 7 41
įžūlus 7 42

Kaip matome, sunkvežimių vairuotojai nesivaržydami priskiria sau kur kas didesnį teigiamų savybių procentą, nei lengvųjų automobilių vairuotojams, ir atvirkščiai, linkę sumenkinti neigiamus savo elgesio kelyje bruožus, suversdami visus trūkumus kitiems. Galima manyti, jog teisybė yra kažkur per vidurį…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *