Mokestiniai arkliai (LT)

TIKRIEJI IR ,,MOKESTINIAI” AUTOMOBILIO VARIKLIO ,,ARKLIAI”

Liucijus Suslavičius

Sklaidant senus automobilinius žurnalus ar skaitant apie automobilio pirmuosius dešimtmečius pasakojančias knygas kiekvienas pastebės – vietoje dabar įprastų skambių automobilių vardų tad daugelis gamintojų naudojo automobilio variklio galingumą atitinkančius indeksus (nors tikrai ne visi). Štai, 1896 metais Lietuvos teritorijoje pasirodęs pirmasis mums žinomas automobilis ,,Panhard-Levasseur” turėjo indeksą ,,4 CV”, pats mažiausias iš Rygoje gamintų prieš pirmąjį pasaulinį karą ,,rusobaltų” – ,,K12/15″, gi nepriklausomos Lietuvos pirmuosius asmenis 1918-20 metais vežiojo ,,Benz 25/55 PS”. Čia raidės ,,CV”, ,,PS”, o angliškų automobilių indeksuose – ,,HP” reiškia vieną ir tą patį – žodžių ,,arklio galios”sutrumpinimą, tik skirtingomis kalbomis. Tačiau kodėl kai kuriuose indeksuose – net du skaičiai? Argi tais pionieriškais automobilio laikais varikliai išvystydavo du skirtingus galingumus? Aišku, ne. Daugėjant gatvėse automobilių, valstybei parūpo apmokestinti naudojimąsi jais. Bet kokį mokesčiams pasirinkti kriterijų? Juk automobiliai buvo labai skirtingų konstrukcijų ir dydžio. Net varikliai labai skyrėsi – senesnių modelių didelio litražo motorai buvo gerokai silpnesni, nei naujos kartos greitaeigiai palyginti nedidelio darbo tūrio varikliai su tobulesnėmis maitinimo ir uždegimo sistemomis. Buvo imta ieškoti kokio nors sąlyginio dydžio, kuris leistų įvertinti automobilių skirtumus. Galu gale valdininkai sugalvojo gana nesudėtingas formules taip vadinamam ,,mokestiniam galingumui” apskaičiuoti. Atskirose šalyse jos kiek skyrėsi, tačiau visais atvejais buvo įvertinamas variklio cilindrų skaičius, stūmoklio eiga, cilindro matmenys. Kaip visa tai atrodė praktikoje? Pasirinkime pavyzdžiu Vokietiją. Ten transporto priemonių savininkų mokestis buvo įvestas 1906 metų birželio 3 dieną. Motociklų savininkai mokėjo pastovų 10 markių dydžio metinį mokestį, o štai automobilių savininkams jį apskaičiuodavo individualiai naudojantis formule N=0,3 x I x (d x d) x s, kur N – ,,mokestinės galios”, 0,3 – pastovus koeficientas, i – variklio cilindrų skaičius, d – cilindro skersmuo centimetrais, s – stūmoklio eiga metrais. O dabar pabandykime paskaičiuoti vieno pirmųjų Lietuvoje nuosavų automobilių – grafui A.Tiškevičiui priklausiusio didelio lengvojo automobilio ,,Dixi U 35″, gaminto 1907 – 1914 metais ir važinėjusio mūsų keliais dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, ,,mokestinius arklius”. Yra žinoma, jog ,,Dixi U 35″ turėjo keturių cilindrų variklį, kuris ant stendo išvystė realų 40 AG galingumą. Variklio cilindro skersmuo – 120 mm, stūmoklio eiga – 150 mm. Sustatykime šiuos duomenis į formulę: N=0,3 x 4 x (12×12) x 0,15=25,92 arba suapvalinus 26 ,,mokestinės arklio galios”. Būtent todėl šio ,,Dixi” registracijos dokumentuose grafoje ,,Galingumas” buvo įrašyti du skaičiai – 26/40.

Vokietijoje apmokestinama buvo pagal 4 ,,mokestinio galingumo” kategorijas: iki 6 AG, iki 10 AG, iki25 AG ir virš 25 AG. Priklausomai nuo kategorijos buvo mokamas 25, 50, 100 ar net 150 markių dydžio metinis mokestis ir dar papildomai po 2, 3, 5 ir 10 markių už kiekvieną apskaičiuotą arklio galią! Kitaip sakant, Vokietijos valdininkai bandė ,,įvesti socialinį teisingumą” – turi pinigų galingam automobiliui įsigyti, mokėk kur kas didesnius mokesčius, nei tas, kuris važinėja nediduku automobiliuku.

Po Pirmojo pasaulinio karo atsiradus varikliams su kompresoriais, automobilių galingumui imta naudoti net tris dydžius, pavyzdžiui, ,,Mercedes-Benz 80/100/140″. Šiame indekse pirmasis sakaičius reiškė ,,mokestines” arklio galias, antrasis – didžiausią variklio galingumą be kompresoriaus, trečiasis – maksimalų variklio išvystomą galingumą, kai įjungtas orą į cilindrus pučiantis kompresorius.

Po Pirmojo pasaulinio karo daugelis automobilius gaminusių firmų atsisakė automobilių žymėjimo pagal galingumą ir sukūrė savas indeksų sistemas. Tačiau Didžiojoje Britanijoje automobilių pavadinimuose ,,mokestinės galios” išsilaikė itin ilgai – reikia prisiminti, pavyzdžiui, garsųjį sportinį ,,Lotus Seven”, gamintą dar ir septintajame dešimtmetyje. Žodis ,,seven” – ,,septyni” reiškė bazinio modelio ,,mokestines” galias. Panašiai būta ir Prancūzijoje – ,,Citroen 2 CV” indeksas taip pat nurodo ne tikrąjį, o ,,mokestinį” galingumą.

Nuotraukoje: Dixi U 35

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *