Problema reklama ant furos (LT)

REKLAMA ANT “FUROS” GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Liucijus Suslavičius

Kas važinėjo tokiose tolimose šalyse, kaip Argentina ar Brazilija, tikriausiai atkreipė dėmesį į naktį žibintų šviesoje iš tolo pastebimus sunkiasvorių autotraukinių kontūrus žyminčius šviesąąatspindinčius apvadus. Profesionalas gal net nusistebėjo, kad čia, kur keliai apkrauti kur kas mažiau, nei Vakarų Europoje, autotraukinio galinio kontūro pažymėjimas šviesąatspindinčia medžiaga privalomas jau ne vieneri metai, o štai mūsų “senutėje Europoje” vis dar apsiribojama “furos” gale apatiniuose kampuose pritvirtintais nedideliais geltonais ar baltai raudonais dryžuotais skydeliais, padengtais šviesąatspindinčia plėvele. Jie taip pat turėtų tamsiu paros metu pagelbėti vairuotojams greičiau pamatyti priekyje važiuojantį ar stovintį autotraukinį ir taip išvengti avarinės situacijos. Deja, skydeliai tvirtinami žemai, jie greit pasidengia dulkėmis ir purvu, tad jų perspėjamasis efektas iš tiesų gana menkas. .

Tiesa, šiaip jau gana griežtus eismo saugumo reikalavimus įsivedusioje suvienytoje Europoje niekas nedraudžia papildomai pažymėti autotraukinio priekabos ar puspriekabės galą šviesąatspindinčios plėvelės apvadu. Dar daugiau – galima naudoti tokias medžiagas užrašams ir netgi reklamoms ant furgonų ir tentų šonų. Tačiau Vakarų Europos eismo saugumo ekspertai iki šiol gana vieningai prieštaravo reklaminių piešinių ir užrašų iš šviesąatspindinčių medžiagų klijavimui ant autotraukinių galinių plokštumų. Ekspertų motyvas buvo vienintelis – užrašai ir reklama blaškys paskui autotraukinį važiuojančių vairuotojų dėmesį, skatins juos pavojingai prie jo priartėti, norint geriau įsižiūrėti į reklaminius piešinius ir užrašus. Tai, kad “lazda turi du galus” – pavyzdžiui, net ir viduryje dienos lyjant dideliu greičiu važiuojanti “fura” velka paskui save pakankamai didelį vandens dulkių debesį, kuriame jos galo kontūrai tiesiog “ištirpsta”, ypač, jei ši autotraukinio puspriekabė – sidabrinės, baltos, pilkos ar kitokios neutralios spalvos – įvertinti niekas kažkodėl nenorėjo. O praktikoje būna taip, kad kol tokį “neaiškų važiuojantį objektą” prisivijęs didesniu greičiu važiuojančio lengvojo automobilio vairuotojas susiorientuoja, kas gi ten priekyje, neretai stabdymui atstumo ir nepakanka…

Vokietijos Darmštato technikos universiteto dar 2001 metais atlikti tyrimai parodė, jog vien tik šviesąatspindinčiomis juostomis apvedžiojus krovininio automobilio ar furgono galą, užvažiavimo ant jo iš užpakalio tikimybė sumažėja net 90 procentų. O ryški spalvinga reklama padarytų autotraukinį greičiau atpažįstamą bet kokiomis sąlygomis. Bet tada tyrinėtojų padarytos išvados taip ir liko vien teoriniais paskaičiavimais, nes pravesti didelio masto praktinį eksperimentą su mažiausia keliasdešimt autotraukinių nebuvo leista. Tvarka yra tvarka – jei įstatymai nenumato, tai ir neleisime – toks buvo valdininkų sprendimas. Aišku, tokia nuostata neskatina minėto transporto priemonės kontūrų “apvedžiojimo” specialia plėvele. Nori – daryk, nori – ne. Ir, aišku, transporto priemonės savininkas neskuba leisti pinigus neprivalomam dalykui.

Visgi laikai keičiasi, užsispyrimas laikytis įstatymo raidės, o ne jo dvasios palaipsniui nugalimas. O jei dar prisideda privati iniciatyva, reikalai ima judėti greičiau. Matyt, informacija apie avarijų priežastis (ir teigiamą kai kurių šalių patirtį) pastaruoju metu paskatino ir Vokietijos eismo ekspertus pakeisti nuomonę apie kontūrų ženklinimą bei reklamą autotraukinio gale. Nuo pernai metų spalio mėnesio Vokietijos ir kitų Europos Sąjungos šalių keliais rieda lygiai 300 autotraukinių, kurie, nusižengiant šiuo metu galiojančiai tvarkai, ne tik iš šono ir galo apvedžioti šviesąatspindinčios “Scotchlite” plėvelės, kurią gamina garsi firma “3M”, juostelėmis, bet ir gale papuošti reklaminiais piešiniais ir užrašais, reklamuojančiais “Continental” markės padangas! Šis pirmasis toks masinis eksperimentas, kurio tikslas – patvirtinti arba paneigti teiginį apie reklamos ant automobilio galo keliamą pavojų eismui, sudomino ir kitą garsią firmą – automobilius gaminančią BMW. Ji savo lėšomis taip pat papuošė ir išleido į kelius dar 300 “furų” su visą galinę furgono plokštumą padengiančia naujausių “1-sios šeimynos” automobilių BMW reklama. Paskaičiuota, kad vien per tris mėnesius šie autotraukiniai nuriedės bendroje sumoje 9 milijonus kilometrų, o užrašus gale perskaitys dar kelis kartus didesnis vairuotojų ir kitų eismo dalyvių skaičius Apie kitą, kur kas svarbesnį teiginį, jog šviesąatspindintys kontūrai padidina eismo saugumą nepakankamo matomumo sąlygomis, jau ir neužsimenama – tai aišku ir be jokių eksperimentų, privalomo žymėjimo įvedimas – jau ne už kalnų.

Lietuvos valstybinės saugaus eismo programoje tarp sunkiojo kelių transporto eismo saugumo didinimo priemonių numatyta nuo 2007 metų įvesti magistralinių autotraukinių kontūrų žymėjimą šviesąatspindinčiomis medžiagomis. Gal Lietuva, garsėjanti kaip “vežėjų šalis”, galėtų būti pirmąja Europoje taip pat ir šiuo klausimu ir nieko nelaukdama įvestų reikalavimą privalomai žymėti Lietuvoje registruotų sunkiųjų autotraukinių ir furgonų kontūrus šviesąatspindinčiomis medžiagomis? Juk, kaip jau minėjome, tai nedraudžiama ir dabar, tiesa?

Nuotraukoje – taip atrodo šviesąatspindinti reklama

Iliustracija “lastauto omnibus” Nr.8/2005, psl. 11, viršuje kairėje

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *