Svarbiausia apsaugoti karius (LT)

SVARBIAUSIA – APSAUGOTI KARIUS

L.Suslavičius

Pastarųjų mėnesių įvykiai Artimuosiuose Rytuose šiurpina pasaulį – vos ne kasdien skaitome (ir matome) pranešimus apie vis naujus arabų savižudžių išpuolius ir aukas, apie po to sekančias Izraelio armijos antiteroristines akcijas. Kažkuo panašu į karą Čečėnijoje, tik žuvusiųjų santykis kitoks. Jei Šiaurės Kaukaze ir vienos, ir kitos pusės karių nuostoliai panašūs, tai Palestinoje arabų kovotojų žūsta nepalyginamai daugiau, nei žydų karių, nors iš pirmo žvilgsnio turėtų būti kitaip – įžengusi į miestą kariuomenė patiria skaudžius gyvosios jėgos ir technikos nuostolius, nes mieste gintis parankiau nei pulti. Juk taip ir buvo, rusams įžengus į Grozną. O štai kelias dienas trukusiose gatvių kautynėse Dženine izraeliečiai prarado vos keletą karių. Vienas iš faktorių, lemiančių nedidelius nuostolius, yra apgalvotas specialiai gatvių kautynėms, kai šaudoma iš labai arti, pritaikytos technikos panaudojimas. Sakyčiau, tik Izraelyje, kur tradiciškai labai tausojama karių gyvybė, šiandien yra tokia gatvių kautynėms skirta šarvuota technika. Jei įdėmiai žiūrėjote reportažus iš Artimųjų Rytų, galėjote pastebėti laikas nuo laiko operatoriaus Dženine ir kitur nufilmuotuose kadruose šmėkšteliančias keistokai – lyg didelė žema plieninė dėžė ant vikšrų – atrodančias bebokštes kovos mašinas, manevruojančias tarp apgriautų pastatų. Tai sunkieji pėstininkų šarvuoti transporteriai ,,Ahzarit”. Jie sukurti Izraelyje ir naudojami tik šios šalies kariuomenėje. Jokia kita šalis tokios klasės šarvuotų transporterių ginkluotėje neturi.

,,Ahzarit” iš esmės – tai vykusi improvizacija, nes septintojo – aštuntojo dešimtmečio karuose su arabais Izraelio Krašto gynybos armijos naudoti amerikietiški pusiauvikšriniai šarvuoti transporteriai M3 ir vikšriniai M113 pasirodė lengvai pažeidžiami arabų naudotų tarybinių granatsvaidžių RPG-7 kumuliatyvinių granatų. Jau mūšių metu izraeliečiai papildomai apsaugodavo transporterių šonus, o po karo Libane jiems buvo sukurti specialūs papildomų šarvų komplektai TOGA ir EAAK. Jie padaryti iš perforuotų plieno lakštų ir anglies pluoštu armuotos plastmasės blokų. Nepaisant to, ,,Izraelio tankų kariuomenės tėvu” vadinamas generolas ir tankų

,,Merkava” konstruktorius Izrailis Talas kartą viešai pareiškė: ,,Geriausia pėstininkų kovos mašina – tai tankas!” Tai sakydamas, jis aiškiai prisiminė sėkmingą tankų ,,Merkava” panaudojimą Beirute, kai pėstininkus perveždavo, susodinę šiuose gerai šarvuotuose tankuose, turinčiuose erdvų korpusą.

Po karo Libane I. Talas suformavo sunkiojo šarvuoto transporterio, savo šarvų storiu nenusileidžiančio tankams, koncepciją. Projektavimo darbus izraeliečiai pradėjo 1982 – siais, bet pirmasis prototipas buvo pagamintas tik 1987 metais. Izraelis turėjo šimtus trofėjinių tarybinių tankų T-54 ir T-55, kuriuos paėmė 1967 metų ir 1973 metų karuose su Egiptu ir Sirija. Štai šie tankai ir tapo baze šarvuotiems transporteriams ,,Ahzarit”. Tanko važiuoklė išliko nepakeista, užtat tarybinį dyzelį pakeitė gerokai kompaktiškesnis amerikietiškas ,,General Motors 8V-71 TTA”, išvystantis 650 AG. Konstruktoriams netgi pavyko korpuso gale šalia variklio padaryti pralandą desantininkams su hidrauline nuleidžiama rampa, kuri pakelta atstoja galines dureles! Dar daugiau – jei reikia, visa viršutinė pralandos dalis kartu su šoninėmis sienutėmis pakeliama aukštyn, kad kariai galėtų ne ropoti pralanda, o susilenkę išbėgti. Tai retas atvejis, kai variklio ir transmisijos skyriui esant gale, pavyksta dar įrengti ir galinį išėjimą iš korpuso.

Šis šarvuotas transporteris, kurio korpuse telpa 10 karių, įskaitant priekyje kairėje sėdintį vairuotoją, apsaugotas kur kas geriau, nei jam baze pasitarnavęs vidutinis tankas.,,Ahzarit” sveria 44 tonas, tuo tarpu kai T-54 – tik 34 tonas, o be bokšto – vos 28 tonas. Papildomi stori TOGA tipo šarvai pridengė korpuso šonus ir galą, tad jei T-54 plotis buvo 3270 mm, tai ,,Ahzarit” dėl šarvų praplatėjo iki 3640 mm. Stori sunkūs šarvai pridengė korpusą iš viršaus, nes gatvių mūšiuose neretai šaudoma iš viršutinių namų aukštų žemyn.

Šarvuočio vadas sėdi priekyje dešinėje, už jo nugaros, korpuso viduryje – šaulys, kuris per atstumą, t.y. neišlįsdamas iš po šarvų, valdo 7,62 mm kalibro kulkosvaidį, sumontuotą ant kronšteino šalia šaulio liuko. Papildomi kronšteinai kulkosvaidžiams pritvirtinti ant korpuso stogo šalia vado ir abiejų desantininkų liukų. Masinis T-54/T-55 perdirbimas į šarvuotus transporterius prasidėjo 1988 metais, ir netrukus Krašto gynybos armijos padaliniai jau turėjo 250 ,,Ahzarit”. Jie buvo naudojami daugelyje karinių operacijų , kurias Izraelio armija vykdė arabų žemėse, visų pirma miestuose ir gyvenvietėse. Masyvi šarvuoto transporterio konstrukcija leidžia panaudoti jį ir kelio užtvarų, kitokių kliūčių ardymui. Štai tokia technika apsaugoti Izraelio kariai drąsiai veržiasi į siauras arabų gyvenamų rajonų gatveles.

Matyt,palestiniečių kovotojų lyderiai jau suprato – Izraelio Gynybos armijos neįveiksi, gerai apsaugotų jos karių neiššaudysi, todėl buvo pasirinkta prieš Izraelio civilius gyventojus nukreipta savižudžių sprogdintojų panaudojimo taktika. Tai nevilties žingsnis – prisiminkime kad ir kamikadzes – japonų lakūnus savižudžius, kurie beprasmiškai paaukojo savo gyvybes, praktiškai nepadarydami poveikio karo veiksmų eigai ir jo baigčiai. Kamikadzių garbei galima pasakyti, kad eilinių pilotų likimą pasirinko, savo bombonešį nukreipęs į amerikiečių laivą, ir savižudžių lakūnų atakų organizatorius paskutinis Japonijos jūrų aviacijos vadas viceadmirolas Matome Ugaki. Jaunus palestiniečius susisprogdinti gatvėse ir prekybos centruose siunčiantys teroristų vadai patys jaunimui pavyzdžio rodyti neskuba. Juos neutralizuoti gali tik gerai pasirengę Izraelio kariai. Tą jie ir daro…

Nuotraukose:

1.Tarybinis tankas T-54 – ,,Ahzarit” pagrindas.
2.Sunkusis šarvuotas transporteris ,,Ahzarit”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *