Vokiška tvarka II (LT)

Vokiška tvarka – vairuotojų drausmės garantas

Susisiekimo ministerija, atsakinga už kelių eismo saugumą šalyje, neseniai pateikė svarstyti INSTANCIJOSE naują pataisą, kuri, kaip teigiama, padėtų MAŽINTI KORUPCIJĄ POLICININKŲ TARPE. O KAIP PAGERINTI vairuotojų drausmę keliuose ir gatvėse? TAI, MATYT, ANTRAEILIS KLAUSIMAS. TAIGI, Siūloma sumažinti dalį baudų, skiriamų už nustatyto greičio viršijimą bei atsisakyti baudos balų sistemos, taikomos už kai kuriuos kitus Kelių eismo taisyklių pažeidimus. PARENGUSIŲ PASIŪLYMUS NUOMONE, BAUDAS UŽ GREIČIO VIRŠIJIMĄ BŪTINA DIFERENCIJUOTI. VEIKTI NUMATOMA DVIEM KRYPTIMIS – SUMAŽINTI BAUDAS UŽ GREIČIO VIRŠIJIMĄ IKI 25 KM/H VIRŠ LEISTINOS RIBOS VISAIS ATVEJAIS ,IR ATSKIRTI TOKIUS PAŽEIDIMUS, DAROMUS MIESTE IR UŽMIESTYJE – SUMAŽINTI BAUDAS UŽ GREIČIO VIRŠIJIMĄ UŽMIESTYJE, KARTU PADIDINANT BAUDAS UŽ TĄ PATĮ NUSIŽENGIMĄ MIESTE. PROBLEMA TAME, KAD BAUDŲ DIDINIMAS VIRŠ DABARTINĖS RIBOS NUMATOMAS TIK TIEMS, KURIE MIESTE LEISTUS 50 KM/H VIRŠYS NE MAŽIAU KAIP 35 KM/H. O KĄ, MIESTE VAŽIUOTI 84 KM/H MAŽIAU PAVOJINGA, NEI 86 KM/H?

Liucijus Suslavičius

Baudos balų sistema Lietuvoje buvo įvesta kaip prevencinė priemonė, galinti sudrausminti vairuotojus, nuolat pažeidinėjančius Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Pagal ją, vairuotojai, surinkę įstatymu nustatytą baudos balų kiekį, prarasdavo teisę vairuoti transporto priemones vieneriems metams. Žinodami, jog balų suma artėja prie pavojingos ribos, neatsargūs vairuotojai būdavo priversti važinėti ramiau, ir tai teigiamai veikė bendrą eismo saugumo situaciją. Šiandien teigiama, jog baudos balų sistema nepasiteisino ir jos reikia atsisakyti. Na, Lietuva jau daugelyje gyvenimo sričių pasirodė esanti tikrai savita! Gal iš tikrųjų kitose Europos Sąjungos valstybėse efektyviai veikianti ir milžinišką įtaką eismo saugumui turinti balų sistema lietuviams nereikalinga? Gal tvarką keliuose galima įvesti ir kitomis priemonėmis? Kad susidarytume objektyvesnį vaizdą, kaip tokia sistema veikia, panagrinėkime kitų šalių patirtį.

Seniausią tokio pobūdžio vairuotojų elgesio kontrolės sistemą turi vokiečiai. Juokaujama, kad 7,1 milijono vokiečių, yra „likimo broliai” – visi jie turi įrašus Vokietijos Flensburgo federalinės kelių eismo tarnybos KBA (Kraftfahrzeug – Bundes Amt) duomenų bazėje apie padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus ir už juos skirtus baudos balus. Tai sudaro 14,5 proc. visų Vokietijos vairuotojų, kurių šalyje priskaičiuojama net 49 milijonai! Įrašai daromi Kelių eismo taisyklių pažeidėjų registre. Kaip teigia KBA specialistai, dauguma į registrą patenkančių vairuotojų tam

„pasirenka greičiausią kelią” – viršija leistiną greitį. Tokie pažeidimai sudaro 54,9 proc. įrašų. Po jų rikiuojasi mėgėjai vairuoti išgėrę – 18,9 proc. Važiavimo pirmumo tvarkos nesilaikymas – 14,6 proc.

Vokietijos įstatymai kelių eismo pažeidimus skirsto į klaidas, tvarkos pažeidimus ir eismo nusikaltimus. Klaida – tai toks pažeidimas, už kurį pareigūnas vairuotoją tik įspėja, skirdamas jam baudą iki 35 eurų. Informacija apie tokį pažeidimą į Flensburgą nesiunčiama. Kita pražanga – tvarkos pažeidimai, už kuriuos skiriama ne tik 40 eurų arba didesnė piniginė bauda, bet ir nuo vieno iki keturių baudos balų. Už pažeidimus, kvalifikuojamus kaip eismo nusikaltimai, be baudos, teisės vairuoti atėmimo dar skiriama nuo 5 iki 7 balų. Informacija apie skirtus balus nedelsiant atsiduria KBA registre. Kad būtų aiškiau, panagrinėkime konkrečius pavyzdžius. Vairuotojas, pastatęs automobilį draudžiamoje vietoje, yra tik įspėjamas, t.y. atsiperka minimalia bauda. Bet jei policija pastebės, kad tas vairuotojas reguliariai stato automobilį draudžiamoje vietoje, tai jau bus vertinama kaip sąmoningas tvarkos pažeidimas. Vairuotojui bus paskirta didesnė bauda, o kartu ir vienas

baudos balas. „Peršokimas per sankryžą” degant raudonam šviesoforo signalui yra laikomas tvarkos pažeidimu. Tad bauda ir balai garantuoti! Žinoma, visada stengiamasi atsižvelgti į realias pažeidimo aplinkybes. Jei pažeidimas padarytas signalų persijungimo metu, bus skirta 50 eurų bauda ir trys balai. Jei automobilis įvažiuos į sankryžą, kai šviesoforas dega jau daugiau kaip vieną sekundę, bauda padidėja iki 125 eurų, o Flensburge įrašomi net 4 balai. Vairuotojo, savavališkai pasišalinusio iš autoįvykio vietos, veiksmai kvalifikuojami kaip eismo nusikaltimas, ir, be kitų sankcijų, jis gauna

7 baudos balus. Baudos balų skaičiui artėjant prie aštuoniolikos, vairuotojui darosi nejauku, ir ne tik todėl, kad bet kuris naujas pažeidimas gali „perpildyti sąskaitą” ir bus prarasta teisė vairuoti! Vairuotojas-pažeidėjas pradeda gauti oficialius laiškus. Mat, įstatyme numatyta, jog vairuotojas, kurio “sąskaitoje” susikaupia nuo aštuonių iki trylikos balų, turi būti raštiškai įspėtas, kad jo vairavimo stilius yra pavojingas ir pasiūlyta dalyvauti eismo saugumo mokymuose-seminare. Jei vairuotojas surenka nuo 14 iki 17 balų, jis Į TOKIUS MOKYMUS “komandiruojamas” PRIEVARTA. Na, o jei pažeidimai tokie, kad pasiekta ar peržengta 18 balų riba, vairuotojas automatiškai praranda teisę vairuoti! Jo laukia pokalbis su eismo psichologu ir, TIK jei šis neprieštaraus, mokymasis VAIRUOTI iš naujo…

Tiesa, baudos balai nėra „amžini”. Tie, kurie skirti, pvz., už tvarkos pažeidimus, anuliuojami po dviejų metų. Balai už eismo nusikaltimus – po penkerių metų, o jei pažeidimas yra susijęs su piktnaudžiavimu alkoholiu arba narkotikais, už jį paskirti baudos balai nepanaikinami ištisus dešimt metų! Bet kiekvienas vairuotojas turi galimybę pats sumažinti baudos balų skaičių. Kai „sąskaitoje” yra ne daugiau kaip 8 balai, savanoriškas dalyvavimas mokymuose-seminare leidžia nubraukti net keturis balus. Jei balų yra nuo 9 iki 13 – du balus. Esantiems „pavojingiausioje zonoje” – turintiems nuo 14 iki 17 balų – paprastų eismo saugumo mokymų nepakaks! Norėdami sumažinti savo „sąskaitą” dviem balais, jie turi savo noru kreiptis į eismo psichologą, ir tik teigiama pastarojo išvada gali padėti eismo pažeidėjui. Kiekvienas vairuotojas turi teisę nemokamai sužinoti, kiek baudos balų jis jau surinko. Jam tereikia kreiptis tiesiai į KBA arba į vietinę vairuotojų pažymėjimus išduodančią įstaigą.

Kaip matome, vokiečiai labai rimtai žiūri į eismo taisyklių pažeidėjus. Todėl ir sukūrė pakankamai gremėzdišką, tačiau patikimą vairuotojų elgesio kontrolę garantuojančią sistemą, kurią, beje, siūlo kaip pavyzdį visoms Europos Sąjungos šalims. Aišku, galima su tokia sistema sutikti, galima nesutikti… Bet ji veikia! Be to, ši sistema nėra tik „sausa” baudų lentelė. Ji padeda pareigūnams įvertinti žmogiškąsias klaidas. Suteikia PAŽEIDĖJUI galimybę pasitaisyti. Iš kitos pusės, remiantis ja, netoleruojamas tyčinis “spjūvis” visuotinei tvarkai, savo interesų priešprieša visuomeniniams. Pavojingą elgesį kelyje ji įvardija tikruoju vardu – kaip viešosios tvarkos pažeidimą ar net nusikaltimą! O ne kaip šaunų paišdykavimą, kuriuo galima pasigirti prieš draugus!

Aišku, galimi ir kiti variantai. Pvz., Prancūzijoje kiekvienam pradedančiajam vairuotojui kartu su laikinu vairuotojo pažymėjimu suteikiama 12 „teigiamų” balų. Kiekvienas policijos užfiksuotas šiurkštesnis pažeidimas šią sumą mažina. Vairuotojas, per du metus įsigudrinęs prarasti visus 12 balų, privalo mokytis vairuoti iš naujo. Jo pažymėjimas anuliuojamas. Psichologai tvirtina, jog ši sistema labiau priimtina, nes pradžioje žmogui suteikiamas „pasitikėjimo kreditas”, kurį jis turi stengtis pateisinti. Vokiška sistema, sulig kiekvienu pažeidimu „užkraunanti” žmogui vis didesnį

„nuodėmių krūvį”, daugeliui kelia tam tikrą vidinį priešinimąsi. Kaip bebūtų skaičiuojami balai už nusižengimus – pridedant ar atimant, juos skaičiuoti būtina! Tik taip galima laiku užkirsti kelią būsimoms nelaimėms, sustabdyti jų POTENCIALŲ kaltininką.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *