A.N.Ostrovcevas (LT)

1902-1988

Tarybinių aukščiausios klasės automobilių konstruktorius, žymus automobilio konstrukcijos patikimumo, ilgaamžiškumo bei kokybės specialistas technikos mokslų daktaras Andrejus Nikolajevičius Ostrovcevas gimė Maskvoje. 1918-22 metais šeima gyveno toli nuo sostinės, Semipalatinske. Tačiau jaunuolis visgi sugebėjo įstoti į Maskvos mechaninį institutą, kurį baigęs 1929 metais buvo paliktas dirbti jame konstruktoriumi. Nuo 1930 metų dirba Moksliniame automobilių-traktorių institute NATI, kur savo sugebėjimų dėka gana greitai nuo paprasto konstruktoriaus nueina kelią iki automobilių skyriaus vyriausiojo konstruktoriaus. Iki 1939 metų A.Ostrovcevas dalyvavo kuriant daugiau kaip 20 įvairiausių tipų automobilių prototipų, parengė automobilio sistemų ir agregatų teorinių skaičiavimų metodiką, tuo iš esmės prisidėdamas prie automobilių kūrimo proceso paspartinimo ir patobulinimo. 1938 metais jam pavedama vadovauti pirmojo tarybinio mažalitražio automobilio kūrimui, o po metų jis pervedamas dirbti automobilių gamyklos KIM vyriausiuoju konstruktoriumi.

1942 metų rugsėjo mėnesį – eilinis pervedimas, šį kartą į automobilių gamyklą ZiS vyriausiuoju lengvųjų automobilių konstruktoriumi. Subūręs atskirą konstravimo biurą, A.Ostrovcevas jau 1944 >metais užbaigia naujo limuzino ZiS-110 konstravimą. Jam teko vykdyti J.Stalino nurodymą – sukurti „tarybinį pakardą”, todėl originaliems sprendimams vietos buvo nedaug. Visgi , kad ir kopijuotas, ZiS-110 turėjo daug naujų TSRS pramonei techninių sprendimų, o jo serijinei gamybai konstruktoriai parengė originalią pritaikytą gamyklos ZiS galimybėms technologiją. Vyriausybė aukštai įvertino vyriausiojo konstruktoriaus darbą, konstruojant ir įsisavinant ZiS-110 šeimynos lengvuosius automobilius – A.Ostrovcevas apdovanojamas Darbo Raudonosios vėliavos ordinu, paskiriama valstybinė „Stalino” premija. O už kiek vėliau sukurtą šarvuotą limuziną ZiS-115 tokia premija jam paskiriama dar kartą.

1953 metais, jau būdamas žinomas konstruktorius, laimi konkursą užimti Maskvos automobilių ir kelių instituto MADI katedros „Automobiliai ir traktoriai” vedėjo vietą. Tačiau kartu jis paliekamas ir ZiS’o vyriausiojo konstruktoriaus pavaduotoju lengviesiems automobiliams ir autobusams. Dirbdamas mokslinį darbą institute, rašydamas vadovėlius, jis kartu vadovauja naujų limuzinų kūrimui. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje Maskvoje pradėtas gaminti ZiL-111 –A.Ostrovcevo vadovaujamos konstruktorių brigados kūrinys, be jo neapseita ir įsisavinant modernizuotą modelį ZiL-111G. Iki 1984 metų konstruktorius, jau gavęs profesoriaus titulą it nusipelniusio RTFSR mokslo ir technikos veikėjo vardą, vadovavo MADI Automobilių katedrai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *