Automobilio aerodinamikos ištakos (LT)

AUTOMOBILIO AERODINAMIKOS IŠTAKOS.

L.Suslavičius

Kas šiandien labiausiai neramina automobilio kėbulą projektuojantį dizainerį,verčia jį dar ir dar kartą sugrįžti prie tos pat automobilio išorės detalės,ieškoti naujų jos paviršiaus linijų?Gal saugu- mos normos ar technologų reikalavimai? Ir jie taip pat,bet kur kas daugiau įtakos galutinei kėbulo formai turi automobilio aptakumo koeficientas Cx.Kuo jis mažesnis, tuo automobilis ekonomiške- snis ,pastovesnis kelyje,malonesnis akiai.Labiausiai aptakių serijinių automobilių Cx-apie 0,26-0,28

,o specialios konstrukcijos ir prototipai gali pasigirti Cx ,neviršijančiu 0,20.Kaip vis tik toli nueita nuo arklių traukiamos karietos,kurios Cx buvo beveik 1,0! O kas pirmasis suprato aptakumo reikšmę ir ieškojo būdų jam pagerinti,t.y. sumažinti tą magiškąjį Cx?Ar įmanoma šiandien

nustatyti tą istorinį faktą?Atrodytų,nieko čia sudėtingo nėra,automobilio formos kalba pačios už sa- ve,jos užfiksuotos senose nuotraukose.Bet pavartykime senus leidinius,paskaitykime,ką teigia seni automobilininkai.Štai net keli pirmojo aptakaus automobilio atsiradimo variantai.

Prancūzas Paulis Melotas laikraštyje ,,La Vie lyonnaise,,rašė,kad pirmasis aptakus automobilis- tai visiems žinomas garsiojo lenktynininko Camilio Jenatzy,,Jamais contente,,,elektromobilis,kuriuo jis 1899 metais pasiekė 105,88 km/h greitį.Nesiginčysime,šis artilerijos sviedinį ant ratų primenantis ekipažas tikrai geros aerodinaminės formos,tik va,jo kūrėjas nepagalvojo apie tai,kad jis pats,sėdėdamas vos ne visu ūgiu išsikišęs virš kėbulo,tą aerodinamiką gerokai gadino.Bet kitas autoistorikas Victoras Breyeris savo knygoje ,,L,Epoppee automobile,, siūlo kitą versiją-pirmuoju aerodinaminiu automobiliu laikyti Leono Serpoleto 1902 metais pagamintą rekordinį automobilį,dėl savo formos praminto ,,Velykiniu kiaušiniu,,.Šis ekipažas,išvystęs 120,805 km/h greitį,turėjo kėbu- lą,beveik pilnai dengusį vairuotoją.Gi anglas Mortimeras Magrettas straipsnyje žurnale,,Englebert Magazine,,pirmenybę teikia 1903 metais lenktynes Paryžius-Madridas laimėjusiam prancūziškam ,,Mors Dauphin,,.Jo nuomone , ,,Mors,,aptakus buvo visas kėbulas, o ne tikjo priekinė dalis,kaip pas L.Serpoleto automobilį.

Tačiau jam prieštarauja garsus XX amžiaus pradžios automobilininkas Charlis Faroux,žurnale ,,La Vie automobile,,.Kaip aprašomų įvykių dalyvis.jis autoritetingai pareiškia:,,Už aerodinamines formas automobilis turi būti dėkingas Luisui Coatelenui,kuris Brooklands lenktynių trasoje demons- travo savo istorinį automobilį ,,Nautilus,,.

Ginčai netilo ir po Pirmojo pasaulinio karo,kai įvairiose šalyse vienas po kito pasirodė labai įdo- mūs sportiniai ir lenktyniniai prototipai su moksliniais aerodinamikų tyrinėjimais pągristomis kėbu- lų linijomis.Nors pirmieji uždarus aptakius kėbulus suprojektavo ir pagamino vokiečiai(E.Rumple- ris,P.Jarajus),tai nesukliudė prancūzui Emiliui Claveau 1932 metais savo pranešime Prancūzijos au- toinžinierių sąjungoje pareikšti:,,Kaip jūs visi žinote,aš buvau pirmasis,įgyvendinęs aerodinaminio automobilio įdėją,ir tai padariau dar 1926 metais.,, Tad kuo tikėti?Atsakymas netikėtas-nė vienu. Apie nenuginčyjamą prioritetą galima kalbėti ,tik turint absoliučiai patikimą ir vienareikšmišką informaciją.Gerai išstudijavęs herojiško pirmojo auto- mobilizacijos dešimtmečio medžiagą,šveicarasJ.Ickxas atrado dar senesnį nei minėtieji aptakių for- mų automobilį-1898 metų ,,Torpilleur,, ,kurį lenktynėms Paryžius-Amsterdamas pagamino prancū- zas Amedejus Bollee jaunesnysis.Šio ekipažo kėbulo forma priminė valtį su abiem sklandžiai nusm- ailintais galais,be to,kėbulo užpakalinė dalis buvo ilgesnė ir smailesnė už priekinę,kas rodo,jog kon- struktorius mąstė teisingai.Bet vėlgi-konstruktoriaus sūnus Pjeras Bollee savoatsiminimuose nepa- tvirtino tėvo prioriteto .Jo nuomone ,transporto srityje aptakias formas pirmieji panaudojo senovės laivų statytojai o ant žemės pirmąja aptakia transporto priemone buvo garvežys ,1894 metais važi- nėjęs linija Paryžius-Lionas.Taigi,galutinio atsakymo,kas pirmasis sukūrė aptakų automobilį,nėra…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *