Automobilio greitis ir stabdymo kelias (LT)

Automobilio greitis, Vt, 60  80  100  120  Kibumo koeficientas, φ 
 Kelio pobūdis  St Sp   St Sp   St Sp   St Sp 
 Sausas asfaltas  20  53  36  80  56  112  80  148  0,7
 Šlapiasasfaltas  35  68  63  107  98  154  142  200  0,5
 Kietas sniegas  70  103  126  170  197  253  283  350  0,3
 Plikledis  140  173  252  296  394  450  567  634  0,1
 Distancija, Sd  30   40   50   virš 60   

Pav. 2.30 Lengvojo automobilio vidutinis stabdymo kelias St, metrais (St=Vt2 / 26 φ g), praktinissustojimo atstumas Sp, metrais, įvertinant vairuotojo reakciją (apie 2 sekundes) ir distancija Sd,metrais, iki priekyje važiuojančio automobilio (Sd= Vt/2) priklausomai nuo automobilio greičio Vt,km/h, prieš stabdymą. φ- kibumo su kelio danga koeficientas, g=9,82 – žemės traukos pagreitis. Pvz: St =(80.80)/(26.0,7.9,82) =36 m

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *