Bionix (LT)

BIONIX 25 – “AZIJOS TIGRO ” NAGAI

Liucijus Suslavičius

Daugelis mūsų vis dar klaidingai įsivaizduoja Pietryčių Azijos šalis kaip pigių neilgaamžių prekių tiekėjas Europai ir kitoms išsivysčiusioms šalims. Kodėl jas jau senokai vadina “Azijos tigrais”, geriau žino specialistai, kuriems tenka susidurti su šiose šalyse pagamintais aukščiausio technologinio lygio gaminiais. Per kelis dešimtmečius sukūrusios modernias pramonės šakas, jos tapo rimta jėga visuose rinkos sektoriuose, įskaitant ir ginklų gamybą. Puikiu pavyzdžiu gali būti firma “Singapore Technologies Kinetics”, įeinanti į tarptautinio koncerno “Singapore Technologies”sudėtį. Firmoje dirba 10 tūkstančių žmonių, o jos metinė apyvarta viršija milijardą dolerių. Kažkada pradėjusi nuo rankinių šaunamųjų ginklų ir amunicijos jiems gamybos, šiandien ji laikoma didžiausiu regione ginkluotės sistemų ir ratinės bei vikšrinės technikos sausumos kariuomenei gamintoju. Naujausiu serijiniu “Singapore Technologies Kinetics” produktu yra pėstininkų kovos mašina “Bionix 25”.

1989 metais Singapūro gynybos ministerija subūrė darbo grupę iš karininkų ir civilių specialistų, kuri parengė taktinius – techninius reikalavimus tėvyninei vikšrinei kovos mašinai. Jos projektavimas užtruko aštuonis metus, nors firmos konstruktoriai stengėsi kuo plačiau panaudoti jau gaminamos technikos mazgus ir agregatus, projektavime naudojo naujausias kompiuterines programas. Visgi tik 1997 metų pavasarį nulinės serijos kovos mašinos, pavadintos “Bionix 25”, buvo perduotos armijai lauko bandymams. Bandymai pavyko, kariškiai aukštai įvertino “Bionix 25” greitį, manevringumą, patogų aptarnavimą ir pakankamą ugnies galią. Serijinė gamyba prasidėjo 2000-sias metais ir tęsiasi iki šiol.

“Bionix 25” iš principo ne itin skiriasi nuo kitose šalyse gaminamų analogiškų pėstininkų kovos mašinų. Gana kompaktiškos vikšrinės mašinos (matmenys 5,9×2,7×2,6 m) šarvinio korpuso priekinėje kairėje dalyje yra vairuotojo skyrius, greta jo – variklio skyrius. Vidurinėje korpuso dalyje – kovinis skyrius su ginkluote, už jo – desanto skyrius 7 kariams. Kovos mašinos įgula – trys žmonės: vadas, vairuotojas ir bokštelio šaulys. Kiekvienas įgulos narys turi savąjį liuką įlipti, desantas naudojasi korpuso gale įrengtomis plačiomis žemyn atlenkiamomis durimis-rampa. Joje dar yra ir nedidelės durelės. Nors korpusas yra labai paprastos stačiakampės formos su vertikaliais šonais ir galu (tik viršutinis bei apatinis priekiniai korpuso šarvų lakštai sujungti smailu kampu, todėl kulkos, skeveldros ir sviediniai nuo jų rikošetuoja), tačiau modulinis korpuso bei bokštelio šarvavimas leidžia reikalui esant pakeisti serijinius šarvus storesniais. Elektros pavarą turinčiame 360 laipsnių pasukamame bokštelyje sumontuotas labai populiarus daugelyje šalių 25 mm kalibro stabilizuotas automatinis pabūklas M242 “Bushmaster “bei su juo suporintas 7,62 mm kalibro kulkosvaidis. Šaulys turi termovizinį taikiklį, kurio vaizdą savo displėjuje mato ir vadas.

Dar vienas tokio pat kalibro kulkosvaidis atvirai įrengtas ant bokštelio stogo, iš jo reikalui esant, šaudo mašinos vadas. Šonuose – po tris 76 mm kalibro granatsvaidžius dūminėms granatoms svaidyti.

Parengtas kautinėms “Bionix 25” sveria 23 tonas. Jo 480 AG galią išvystantis “Detroit Diesel 6V 92TA” leidžia kovos mašinai pasiekti maksimalų 70 km/h greitį kelyje ir iki 40 km/h bekele, iki 32 km/h ji pagreitėja per 10 sekundžių. Kiti svarbūs pravažumo parametrai tokie: įveikiama įkalnė – 60 procentų, vertikali sienutė – 0,8 metro, griovys – 2,0 metro. Kadangi kovos mašina buvo projektuojama įvertinant, kad ją vairuos ne prityrę profesionalai, o ne itin įgudę paprasti šauktiniai, ji turi automatinę pavarų dėžę, taip pat pasižymi palyginti paprastu aptarnavimu.

Šiuo metu serijinis “Bionix” gaminamas dviem variantais. Bazinis – tai jau minėta pėstininkų kovos mašina, kitas jos variantas – “Bionix 40/50” – tai 21,5 tonos sveriantis šarvuotas transporteris, skirtas devyniems kariams pervežti. Įgula – du kariai (vadas ir vairuotojas). Apginklavimas – sunkusis 12,7 mm kalibro kulkosvaidis ir 40 mm kalibro granatsvaidis mažame iš viršaus atvirame bokštelyje.

Sekanti modifikacija, jau rengiama gamybai – lengvas 30 tonų apkrovą atlaikantis šturmo tiltas. Jo aliuminės išstumiamos konstrukcijos maksimalus ilgis – 22 metrai. Šį tiltą per kliūtį “Bionix” įgula nutiesia per 6 minutes. Dar viena armijos užsakyta modifikacija – evakuacinis vilkikas.

Tuo lyg ir galima būtų baigti pasakojimą apie naują azijietišką kovos mašiną. Bet “Azijos tigras” nebūtų tigras, jei savo aštrių nagų netiestų į “svetimą daržą” – JAV ir Vakarų Europos ginkluotės rinką. Kaip praneša Vakarų spauda, sukurta ir bandoma palengvinta šios kovos mašinos modifikacija ICV (Interim Armoured Vehicle), kurią Singapūro firma kartu su Amerikos koncernu “Teledyne Brown Engineering” siūlo JAV armijai. Nuo bazinio varianto ji skiriasi tuo, kad pritaikyta gabenti lėktuvu “C-130 Hercules”. Analogišką sutartį apsukrūs azijiečiai sudarė ir su Didžiosios Britanijos koncernu “Vickers Defence Systems”. Pavyks parduoti savo techniką šiose šalyse, ar ne, neaišku, bet kodėl nepabandyti…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *