Dviračių rembo (LT)

,,DVIRAČIŲ REMBO” – DREZDENIEČIŲ SIAUBAS

Liucijus Suslavičius

Drezdenas dar VDR laikais garsėjo savo naujai pastatyta pėsčiųjų gatve – ,,Prager Strasse”. Kažkada teko pasivaikščioti ja ir viduryje dienos, ir vėlai vakare, kai joje beveik nebuvo pėsčiųjų. Tai buvo vieta, kur niekas neskuba, visi vaikšto ramiai, niekur ypatingai neskubėdami. Šiandien čia situacija kur kas nervingesnė, nes pėstiesiems pavojų kelia dideliu greičiu po ,,Prager Strasse” zujantys dviratininkai. Jie nekreipia dėmesio į žmones, nesivaržydami aprėkia juos, o nespėjusį laiku atšokti – ir pargriauna. Patruliuojantys čia pėsti policininkai jau praminė šiuos brutaliai besielgiančius ratuotus chuliganus ,,Rad – Rembo”(,,Dviračių Rembo”), tačiau ne labai ką gali jiems padaryti – sportiniu dviračiu greitai skriejantį jauną vyrą nesustabdysi, tuo labiau nepavysi, o į draudimus ir eismo taisyklių reikalavimus jiems tik nusispjaut!

Drezdeno policijos pareigūnai dviratininkų daromų pažeidimų skaičiaus augimą vadina katastrofišku, kaip ir nelaimių su dviratininkais augimą. 2002-siais dviratininkai dalyvavo 683 nelaiminguose atsitikimuose, 3 žmonės žuvo, 499 buvo sužeisti. Viena iš priežasčių – nuolatinis dviračių naudojimo skatinimas, važinėjimo dviračiais išaukštinimas. Dalis dviratininkų šią oficialią miesto valdžios politiką suprato kaip pirmenybės dviratininkams prieš kitus eismo dalyvius suteikimą. Jie palaipsniui nustojo paisyti eismo taisyklių reikalavimų, kas tikrai nebūdinga iš prigimties tvarką gerbiantiems vokiečiams. Paplito važinėjimas dviračiais vienos krypties gatvėmis prieš eismą, važiavimas pėsčiųjų perėjomis(nors Vokietijos eismo taisyklės, kaip ir Lietuvoje, reikalauja nulipti ir persivesti dviratį per gatvę), važiavimas dviračių takais priešinga nei leidžiama kryptimi ir galiausiai važinėjimas šaligatviais. Automobilių pilnose gatvėse vietos dviratininkams, tiesą sakant, sumažėjo, bet juk tai dar ne priežastis jėga brautis ant šaligatvių ir kelti realų pavojų pėstiesiems. Juk nuo dviratininkų dažniausia nukenčia lėtesnę reakciją turintys pagyvenę žmonės, o taip pat nelabai atidūs aplinkai vaikai.

Tad Drezdeno policija pasakė:,,Gana! Dviratininkus – dviračių takus!” Patruliai įpareigoti griežtai reaguoti į dviratininkų daromus pažeidimus, skirti jiems maksimalias baudas. O jos ne taip jau mažos, pavyzdžiui, važiavimas dviračių taku priešinga nei leista kryptimi – 15 eurų, pavojaus pėstiesiems sukėlimas – iki 20 eurų, važiavimas prieš transporto eismą – iki 25 eurų, važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui – net 62,5 euro.

Drezdeno istoriją galėtume apibūdinti lietuviška patarle,,Duok kiaulei laisvę, ji ir ant altoriaus užlips”. Neapgalvotos iki galo akcijos, nepakankamai visuomenei išaiškinta jų esmė neretai duoda priešingus, nei tikisi jų organizatoriai, rezultatus. Tuo jau turėjome progos įsitikinti ir Vilniuje…

Nuotraukoje: ,,Rad-Rembo” Drezdeno pėsčiųjų gatvėje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *