Istorinio auto Bendrasis apibrezimas (LT)

ISTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS.SĄVOKOS.

Bendrasis apibrėžimas pateikiamas FIVA International Technical Code 1.2 straipsnyje:

“Išsaugota istorinė transporto priemonė yra mechaniškai varoma transporto priemonė, pagaminta prieš daugiau nei 20 metų, saugoma bei prižiūrima istoriškai teisingoje būklėje, ir kurią ją turintis asmuo ar organizacija globoja dėl jos istorinės ar techninės reikšmės, ir kuri nėra naudojama kasdieninėms transporto reikmėms ir kuriai FIVA pagal prašymą gali išduoti FIVA Identifikacinę kortelę.” Transporto priemonių išsaugojimo grupės:

I grupė – autentiškos
Transporto priemonė, tokia, kokia buvo pagaminta, nepakeista ir nedaug nudėvėta. Visiškai originali, įskaitant interjero ir išorės apdailą; išimtys gali būti tik padangoms, uždegimo žvakėms, akumuliatoriaus baterijai ir kitiems greit sudėvimiems elementams.

II grupė – originalios
Buvusi eksploatacijoje, bet niekada nerestauruota transporto priemonė, su žinoma istorija, originalios komplektacijos, padėvėtoje būklėje. Dalys, įprastai nusidėvinčios, gali būti pakeistos dalimis pagal to laikotarpio specifikaciją. Leidžiamas periodinis perdažymas, lyginimas ir apmušalų pakeitimas.

III grupė – restauruotos
Transporto priemonė su žinomu identiškumu, pilnai ar dalinai išardyta, atnaujinta ir vėl surinkta. Galimi tik nedideli nukrypimai nuo gamintojo specifikacijos tuo atveju, kai nėra detalių ir medžiagų. Originalios gamintojo dalys turi būti naudojamos visur, kur įmanoma, bet gali būti keičiamos kitomis pagal tą pačią specifikaciją. Išorės ir vidaus apdaila turi būti tokia, kaip to periodo specifikacijoje.

IV grupė – atstatytos
Dalys nuo vienos ar kelių to paties modelio ar tipo transporto priemonių, surinktos į vieną transporto priemonę, kiek įmanoma labiau atitinkančią originalią gamintojo specifikaciją. Dalys gali būti pagamintos atstatymo procese arba pagamintos ne tuo periodu (kaip kėbulas, variklio blokas, cilindrų galvutė arba kitos neturinčios identifikavimo žymių dalys). Išorė ir vidaus apdaila turi būti kiek galima artimesnės to periodo specifikacijai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *