Įžanga laiškui apie Oldtaimerizmą (LT)

ĮŽANGA LAIŠKUI APIE OLDTAIMERIZMĄ

Praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžioje tuometinėje TSRS kilo susidomėjimas istoriniu technikos paveldu – pradėti steigti senosios technikos žinybiniai muziejai, entuziastai pradėjo burtis į senosios technikos paieškų ir restauravimo grupes, vėliau su juos palaikiusių valstybinių ar visuomeninių organizacijų pagalba tapusias klubais. Bene labiausiai populiari, nes prieinama daug kam, tapo senosios automototechnikos išsaugojimo veikla. Svarbiausiu šio visuomeninio judėjimo centru tapo Pabaltijys, kur Rygoje susikūrė “Antiko automobilu klubs”, Taline – “Klubi Unic”, palaipsniui išplėtę savo veiklą visoje respublikų teritorijoje. Lietuvoje tokiu senovinių automobilių ir motociklų mėgėjų judėjimo centru tapo Kaunas, kuriame jau nuo pokario laikų buvo išlikę palyginti daug prieškarinių transporto priemonių. 1974 metų dieną, tuometinio Širdies ir kraujagyslių ligų mokslinio tyrimo instituto patalpose susirinkę septyni entuziastai įkūrė Senovinių automobilių klubą. Kaip ir pas kaimynus, jo veikla netrukus išsiplėtė į kitus Lietuvos miestus – Vilnių, Panevėžį, Šaulius, Alytų, Telšius, Anykščius – kur būrėsi bendraminčių grupės. Prasidėjo reguliarūs senovinės technikos sąskrydžiai, sulaukę didelio visuomenės susidomėjimo, buvo surasta, išsaugota nuo sunaikinimo ir restauruota nemažai įdomių transporto priemonių. Jau pirmieji klubo žingsniai paskatino pradėti iki tol visai neliestos temos – Lietuvos automobilizacijos istorijos – pirmuosius tyrinėjimus. Klubo nariai ir kiti tuo susidomėję tyrinėtojai surinko ir pateikė visuomenei daug senai pamirštų istorinių faktų, susijusių su automobilio pasirodymu Lietuvoje, pirmaisiais jos automobilistais, kelių eismo priežiūra, visuomeniniu ir kariuomenės transportu, automotosportu, automobilių verslu, kas leidžia šiandien susidaryti kur kas pilnesnį vaizdą apie mūsų valstybės gyvenimą nuo praėjusio amžiaus pradžios ir ypač tarpukario laikotarpiu. Tai, kad pasikeitė didžiosios visuomenės dalies požiūris į senąją techniką, yra didelis prieš 30 metų įkurto klubo narių nuopelnas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *