IVECO varikliai (LT)

IVECO PASIRINKO “AD BLUE” VARIANTĄ

Artėjant naujų aplinkosaugos normų Euro-IV ir Euro-V įvedimui (atitinkamai 2006 ir 2009 metai), automobilių gamintojams lieka vis mažiau laiko apsispręsti, kokiu būdu jie sieks, kad šių tikrai griežtų normų reikalavimai būtų įgyvendinti. Penki iš septynių didžiausių Europoje sunkvežimių gamintojų pasirinko SRC technologiją, kai atidirbusioms dujoms neutralizuoti naudojamas amoniako tirpalas, MAN tikisi gauti tą patį rezultatą, naudodamas dalies išmetamų dujų gražinimą į cilindrus bei suodžių filtrą, “Scania” sukūrė technologiją, paremtą dalies išmetamų dujų gražinimu ir jos gerai ištobulinta “Turbocompaund” technika. Bet tik du iš septyniukės šiandien, nelaukdami normų įsigaliojimo, siūlo sunkvežimius su Euro-IV normas atitinkančiais dyzeliais – tai “Daimler Chrysler” ir IVECO.

Itališkai – vokiškas IVECO kurį laiką dvejojo, kokią technologiją naudoti, tačiau galu gale SRC naudai nusvėrė trys argumentai: pirma, naudojant šią technologiją, sumažėja degalų sąnaudos, antra, taikant kitą principą – dalies atidirbusių dujų sugražinimą – kartu atgal į variklį patenka jose buvę suodžiai ir kietosios dalelės, greičiau užteršdami variklio tepimo sistemoje esančią alyvą ir trumpindami variklio aptarnavimo intervalus, kas IVECO nepriimtina, trečia – jos dėka nesunkiai, be esminių konstrukcinių pakeitimų, įgyvendinami Euro -V reikalavimai. Priimto sprendimo dėka IVECO klientas gali jau dabar įsigyti “Stralis” šeimynos sunkvežimį arba vilkiką su “Cursor 10” (430 AG) arba “Cursor 13” (480 AG) dyzeliu, išpildančiu Euro-IV ir Euro-V normų reikalavimus. Tiesa, papildomai teks sumokėti 5000 eurų (Euro-IV variantas) arba net 6500 eurų (Euro-V variantas). Smulkmeniški ir taupūs vokiečiai jau paskaičiavo, kad jiems eksploatuojant tokį sunkvežimį tarptautinėse trasose keturis metus, pirmuoju atveju jo savininkas sutaupys dėl mažesnių mokesčių 2 tūkstančius, antruoju – net 8 tūkstančius eurų. Na, dėl to sutaupymo viskas aišku – valstybė, stengdamasi skatinti naujų sunkvežimių įsigijimą, sąmoningai tokiems “superšvariems” automobiliams mažina mokesčius. Tai jau politika, ir reikia pabrėžti, labai teisinga ir valstybei naudinga politika. Bet mus domina technika, tad grįžtame prie jos.

IVECO gaminama sistema iš esmės tokia pati kaip ir naudojama krovininiuose “mersedesuose” – iš papildomo bako 32,5 procento amoniako tirpalas (AdBlue) siurbliu per šilumokaitį paduodamas į elektronikos valdomą dozatorių ir įpurškiamas į atidirbusių dujų srautą prieš pat SRC katalizatorių. Dozuojama įvertinus variklio apkrovimą, dujų srauto greitį, temperatūrą ir kiekį. Rezultate iš katalizatoriaus išmetamas azotas ir vandens garai bei Euro-IV ar Euro –V reikalavimus atitinkantys kitų medžiagų kiekiai. Ko gero, vienintelis IVECO naudojamos sistemos ypatumas – amoniako tirpalui naudojami ne aliuminiai, o nerūdijančio plieno bakai (talpa 45, 60 arba 120 litrų AdBlue). Tirpalo atsargai baigiantis, vairuotojas įspėjamas signaline lempute, o jei bakas visai ištuštėja, specialiame langelyje užsidega užrašas “Irregular Motor” – t.y. variklis dirba kitu, nei nustatytas, režimu. Variklio sistemose pakeitimų nedaug – sumontuoti nauji purkštukai, išmetantys dyzeliną į degimo kamerą 2000 barų slėgimu bei nauja, jau septintos kartos dyzelinio variklio elektoninė valdymo sistema EDC. Varikliai dirba tyliai ir tolygiai, net ir prityręs vairuotojas nepajaus jų ūžime jokio skirtumo, lyginant su tik Euro-III reikalavimus atitinkančiais dyzeliais.

Kiek keista, kad pristatant naujus variklius, didesnis jų ekonomiškumas buvo minimas lyg ir prabėgom, lyg tai būtų savaime suprantamas dalykas. Rudolfas Ellensonas, atsakingas koncerne už variklių konstravimą, labiau pabrėžė, kad bus stengiamasi didinti variklių “Cursor” ridą tarp aptarnavimų (šiandien ji yra 150 tūkstančių kilometrų), o į klausimą, kiek gi degalų leidžia sutaupyti nauja išmetimo dujų neutralizacijos sistema, griežto skaičiaus nenurodė, paminėdamas, kad gali būti, jog degalų ekonomija pasieks 5 procentus (kas, be abejo, daro ir taip ekonomiškus “Cursor” šeimynos dyzelius dar patrauklesniais vartotojams). Tirpalo “AdBlue’ sąnaudos, anot IVECO atstovų, siekia 4 (Euro-IV) ir 6 (Euro-V) procentus nuo degalų sunaudojimo, kas praktiškai reikštų maždaug 1,0 – 1,5 litro AdBlue 100 kilometrų kelio. Žinant, kad šis tirpalas kol kas kainuoja maždaug 60 eurocentų už litrą, jau 2 procentų dyzelino ekonomija padengia išlaidas jam įsigyti, o jei iš tikro pavyks sutaupyti 5 procentus dyzelino, tai galima kalbėti apie realią tokios neutralizavimo technologijos naudą vežėjo kišenei.

Kol kas problema išlieka amoniako tirpalo užpylimas – jo kolonėles turinčių degalinių tinklas Europoje dar labai retas, todėl IVECO priėmė sprendimą laikinai organizuoti AdBlue užpylimą pas savo prekybos atstovus bei pagal sutartis IVECO automobilius aptarnaujančiose dirbtuvėse. Matyt, ir Lietuvoje kai kur greit pakvips amoniaku…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *