John Tjaarrda (LT)

JOHN TJAARDA

Džonas Tjaarda (1897-1962) amerikiečių dizaineris ir automobilių konstruktorius, gimė Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje gavo inžinieriaus –aerodinamiko specialybę. Grįžęs į tėvynę, tarnavo pilotu-instruktoriumi Olandijos karinėse oro pajėgose, dirbo inžinieriumi aviacijos firmoje „Fokker“.

1923 metais J.Tjaarda išvyko į JAV, o jau 1926 metais jis – gerai apmokamas kėbulų firmos „Locke and Company“ dizaineris, sukūręs kelias dešimtis užsakytinių kėbulų ant automobilių „Pierce Arrow“, „Stutz“, „Chrysler“ važiuoklių. Tuo pat metu jis bando sukurti visai naujos koncepcijos automobilį su varikliu prieš galinį tiltą. Sukaupęs lėšų, konstruktorius netgi mėgina pradėti tokių automobilių gamybą, bet šių planų teko atsisakyti ir vėl imtis dizainerio darbo, šį kartą firmoje „Duesenberg“. Po kurio laiko J.Tjaarda persikelia į Detroitą ir įsidarbina koncerne „General Motors“ dizaineriu, tačiau tebedirba ir prie automobilio su varikliu gale projekto. Galimybė įgyvendinti savo idėjas pasitaiko 1932 metais, kai jis pakviečiamas dirbti į kompanijos „Briggs Manufacturing“ padalinį – garsią tuo metu kėbulų ateljė „Le Baron“. Čia J.Tjaarda ne tik projektuoja ištaigingus vienetinius kėbulus turtingiems užsakovams, bet ir toliau tobulina savo sumanytus netradicinės komponuotės automobilių projektus. „Le Baron“ gamina kėbulus koncerno „Ford“ klientams, tad dizaineris susipažįsta su Edzelu Fordu ir parodo jam savo darbus. Imlus naujoms idėjoms E.Fordas paremia konstruktorių, ir šis gauna galimybę pagaminti natūralaus dydžio automobilių maketus. Po sėkmingos jų demonstracijos pasaulinėje parodoje „Progreso amžius“ 1934 metais vienas iš variantų pasirenkamas serijinei gamybai. 1935 metų pabaigoje J.Tjaardos sumanytas, tačiau vis tik klasikinės komponuotės lengvasis automobilis pavadinimu „Lincoln Zephyr“ pradeda riedėti nuo „Ford“ gamyklos konvejerio, savo dailiomis aerodinaminėmis formomis iš karto „pasendindamas“ konkurentų modelius. Deja, netrukus „Briggs Manufacturing“ nutraukia bendradarbiavimą su „Ford“. J.Tjaarda taip pat išeina iš firmos ir toliau verčiasi, kaip nepriklausomas dizaineris ir konstruktorius vykdydamas įvairių firmų užsakymus, tarp jų ir „taisydamas“ kitų savo kolegų darbus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *