Kiaura padanga (LT)

DĖMESIO! PADANGA LEIDŽIA ORĄ!

Kiek autotraukinys turi padangų? Na, normaliai jų būna ne mažiau dvylikos – pakankamai daug, kad reguliari jų priežiūra būtų ganėtinai daug vairuotojo laiko atimantis darbas. Todėl nenuostabu, kad oro slėgis padangose – bene svarbiausias jų ilgaamžiškumo garantas – dažnai kontroliuojamas gana paviršutiniškai ir pripuolamai. Automobilių ir jų komplektuojančių dalių gamintojai tai gerai žino ir ieško būdų, kaip supaprastinti ir automatizuoti oro slėgio padangose kontrolę.

Žinoma Vokietijos firma “Beru” pernai pasiūlė savąjį oro slėgio kontrolės sistemos variantą, pavadintą “Tire Safety System” arba sutrumpintai TSS. Sistema stebi oro slėgį tiek stovint, tiek važiuojant ir nedelsiant įspėja vairuotoją apie pavojingai sumažėjusį slėgį padangoje arba jos gedimą. Sistema stebi slėgį kiekvieno rato padangoje. Anot “Beru”, elektroninė kontrolės sistema yra sukonstruota taip, kad ją galima sumontuoti praktiškai kiekvieno krovininio automobilio ratuose. Ji funkcionuoja temperatūros diapazone nuo 40 iki 120 laipsnių, jos elementų, montuojamų ratuose, tarnavimo laikas – ne mažiau trijų metų.

Miniatiūrinės elektros baterijos maitinamas slėgio daviklis sumontuojamas ant ratlankio padangos viduje ir užduotais intervalais matuoja oro slėgį padangoje. Šiuos duomenis daviklis kartu su informacija apie likusį baterijos tarnavimo laiką radijo signalais siunčia į valdymo prietaiso anteną, kurioje jie paverčiami skaitmenine informacija, “suprantama” valdymo prietaisui. Šis analizuoja ją ir, jei tai, ką praneša daviklis, nesutampa su prietaiso atmintyje įrašytais parametrais, informuoja vairuotoją.

Jei slėgis padangoje nukrenta daugiau, nei 0,4 baro per minutę, informaciniame sistemos displėjuje pasirodo “skubus pranešimas” – informacija, skatinanti vairuotoją imtis neatidėliotinų veiksmų, slėgiui padangoje atstatyti. Jei slėgis krinta iš lėto, įspėjamoji informacija pasirodo displėjuje tik tada, kai slėgis sumažėja 0,4 baro žemiau privalomo dydžio. Tai taip vadinamas “priminimas”. Jis kartojamas kiekvieną kartą, įjungiant degimą ir tam tikrais laiko tarpais važiuojant. Vairuotojui nesiimant jokių priemonių ir slėgiui krentant toliau, įspėjančiojo signalo spalva keičiasi iš geltonos į raudoną. Gamintojo paskaičiavimais, sistema TSS atsiperka, ją įrengus pavyzdžiui, bent jau dvejose ant varančiųjų ratų sumontuotose plačiaprofilėse “Super single” tipo padangose.

Iliustracijos gamintojo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *