Liama trumpai (LT)

KAS TAI YRA LIAMA

Senovinių automobilių ir motociklų mėgėjų judėjimas Lietuvoje prasidėjo prieš 30 metų, 1974 metais įkūrus senovinių automobilių klubą “Rieduva”. Klubas per kelis metus pažadino visuomenės domėjimąsi senovine automototechnika, Lietuvos automobilizacijos istorija, apjungė Lietuvos senovinių automobilių ir motociklų mėgėjus į vieną greit įgijusią autoritetą visuomeninę organizaciją, organizavo renginius, sprendė visas tuo metu šio judėjimo dalyviams iškylančias problemas. Buvo tampriai bendradarbiaujama su Latvijos ir Estijos senovinės automototechnikos mėgėjais bei ten įkurtais AAK ir Unic klubais. Tuo metu Pabaltijo respublikų klubai, suderinę tarpusavyje, naudojosi vieninga senovinės autotechnikos klasifikacija bei latvių pasiūlyta transporto priemonės būklės 1000 balų vertinimo sistema.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Rieduvos klubas dėl įvairių priežasčių pristabdė savo veiklą. Ilgainiui Lietuvos miestuose ėmė kurtis nauji savarankiški klubai. Deja, daugelis iš jų nėra oficialiai registruoti. Senovinės automototechnikos mėgėjų judėjime atsirado ir naujos veiklos kryptys – tai senovinės technikos kolekcionavimas, muziejų steigimas, restauracinių dirbtuvių kūrimas, atskirų markių automototechnikos klubų organizavimas ir t.t. Kiekvienas klubas ėmė spręsti tik jam rūpimas problemas. Niekas nesirūpino bendromis šiame judėjime iškylančiomis problemomis, niekas nebekoordinavo bendros šio judėjimo dalyvių veiklos.

Istorinės automototechnikos veteranų, buvusių Rieduvos klubo narių, istorinę automototechnika besidominčių klubų, transporto muziejaus, istorinės technikos kolekcininkų bei restauratorių iniciatyva įkurta Istorinių automobilių ir motociklų mėgėjų asociacija. Asociacijos LIAMA tikslas – vienyti Lietuvoje veikiančius transporto priemonių klubus, muziejus, automobilių ir motociklų kolekcininkus bei kitas organizacijas, saugančias, propaguojančias ar remiančias istorinės technikos restauravimą, gaminimą bei išsaugojimą, plėtoti, populiarinti, skatinti ir remti su senovinėmis, istorinėmis bei netradicinėmis transporto priemonėmis susijusią veiklą, rūpintis šių transporto priemonių, jų aksesuarų, o taip pat vaizdinės, rašytinės bei kitos vertingos medžiagos išsaugojimu, organizuoti renginius, propaguojančius šių transporto priemonių istoriją bei vystymosi raidą, bendradarbiauti su valstybinėmis ir valdžios institucijomis, sprendžiant istorinės technikos išsaugojimą bei propagavimą Lietuvoje, bendradarbiauti su užsienio šalių istorinių automobilių ir motociklų federacijomis, asociacijomis, fondais, istorinių bei netradicinių transporto priemonių veiklą plėtojančiomis organizacijomis ir kt. Į asociaciją priimami Lietuvoje oficialiai registruoti klubai, muziejai, turintys istorines transporto priemones savo ekspozicijose, kolekcionieriai ir kt.

Asociacijos veikloje aktyviai dalyvauja istorinės bei netradicinės automototechnikos klubų atstovai, restauratoriai, kolekcininkai, istorikai. Asociacijos taryba, remdamasi tarptautinių organizacijų dokumentais bei šios veiklos veteranų Lietuvoje sukaupta patirtimi, paruošė istorinio automobilio ir istorinio motociklo sąvokų išaiškinimą, nustatė Europos šalių praktiką atitinkančią istorinių automobilių bei motociklų klasifikaciją, autentiškumo grupes, pasiūlė istorinės technikos kolekcionieriaus sampratą ir t.t.

Taip LIAMA padarė pirmuosius žingsnius, kuriant iki šiol Lietuvoje neegzistuojančią teisinę bazę, kuri reglamentuotų klausimus, susijusius su istorinės automototechnikos išsaugojimu bei kita su tuo siejama veikla. Pavyzdžiui, iki šiol Lietuvoje neišspręsti istorinės technikos valstybinės techninės apžiūros, draudimo ir daugelis kitų klausimų, nors Europos Sąjungos valstybėse tai senai sutvarkyta. Tarp kitų šiuo metu LIAMA sprendžiamų klausimų – istorinių transporto priemonių istorinio – techninio vertinimo kriterijai, pasiūlymai dėl specialių valstybinio numerio ženklų istorinei automototechnikai išdavimo tvarkos.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *