Mastantis tempomatas (LT)

ACC – “MĄSTANTIS” TEMPOMATAS

Liucijus Suslavičius

Vos ne kasmet daugėja vairuotojui automobilį kontroliuoti padedančių ir kai kurias vairuotojo funkcijas perimančių elektroninių sistemų skaičius. Net ir prityrusiam automobilininkui dabar ne taip lengva susigaudyti jas žyminčių abreviatūrų aibėje. Štai kad ir ACC – kas slypi už šių trijų raidžių?

Palyginti nesenai kai kurie lengvųjų automobilių gamintojai, užsakovui pageidaujant, pradėjo montuoti į savo automobilius įrangą, kuri palaiko vairuotojo pasirinktą važiavimo greitį ir papildomai kontroliuoja, ar atstumas iki priešais ta pačia eismo juosta važiuojančio automobilio yra saugus, t.y. ar įmanoma automobilį sustabdyti, važiuojant užsiduotu greičiu. Jei sistema, kuri pavadinta Adaptive Cruise Control (štai iš kur abreviatūra ACC), nustato, jog priekiniam automobiliui staigiai stabdant, galima atsitrenkti į jo galą, ji pati mažina variklio sūkius, o jei to nepakanka, pristabdo automobilį stabdžiais! Prieš kokius du dešimtmečius atsainiai numotume ranka – fantastika ir tiek. Bet šiandien tai ne tiek stebina, kiek sužadina smalsumą – kokiuose automobiliuose sistema montuojama ir kiek tai gali kainuoti? Na, į pastarąjį klausimą atsakyti nesunku – priklausomai nuo konstrukcijos, ACC padidina automobilio kainą 2000-2500 eurų. O rasti sistemą galima pačiuose įvairiausiuose automobiliuose – nuo “Jaguar” iki “Nissan”. Bet kol kas tai dažniausia papildomai užsakoma, o ne bazinė įranga. Ji skirta važiavimo komfortui padidinti, leisti vairuotojui važiuoti šiek tiek atsipalaidavus. Atitinkamos turi būti ir eismo sąlygos – nedidelis arba vidutinis eismo intensyvumas, tiesus, be staigių vingių ir didelių pakilimų kelias, geriausia ne mažiau kaip dviejų juostų kiekviena kryptimi.

Sistema veikia ganėtinai paprastai – važiavimo greitis nustatomas kaip ir paprastame tempomate. Tačiau ACC turintis automobilis papildomai komplektuojamas ultragarsiniais arba infraraudonųjų spindulių radarais, “tikrinančiais” kelią maždaug 120 metrų atstumu prieš automobilį. Kai radaro spindulių lauke atsiranda lėčiau važiuojantis automobilis (į motociklus ACC reaguoja ne itin patikimai), sistemos mikroprocesorius įvertina greičių skirtumą ir nusprendžia, ar mažinti variklio galią, ar kliūtis artėja tiek greitai, kad reikia aktyvuoti stabdžius ir duoda atitinkamas komandas variklio darbą kontroliuojančiam mikroprocesoriui (jei reikia – tai ir atitinkamam stabdžių sistemos elektroniniam blokui). Dabar naudojamų ACC galimybės gana ribotos – jos ima veikti, kai automobilio važiavimo greitis yra didesnis nei 30 km/h ir sugeba įvertinti greičio skirtumą, neviršijantį 60 km/h. Todėl miesto sąlygomis, važiuojant pertraukiamu režimu, kai tenka nuolat greitėti ir vėl stabdyti, sistema neveikia, nes konstruktyviai ACC padaryta taip, kad paspaudus stabdžio pedalą, ji išsijungia ir vėl įsijungia, tik atleidus pedalą. Tai būtina, nes vairuotojas visada turi turėti galimybę pats nuspręsti, kaip jam elgtis. O jei radaras suges, ir tempomatas nemažins greičio?

Nesugeba ACC ir atlikti avarinio stabdymo, kai pavyzdžiui, 200 km/h greičiu skriejantis sportinis automobilis prisiveja 80 km/h važiuojantį sunkvežimį, arba kai į tarpą tarp automobilių staiga įsibruka dar vienas automobilis. Viskas, ką ji gali padaryti – specialiu garsiniu signalu įspėti vairuotoją, kad distancija iki priekyje važiuojančio pavojingai maža. O toliau žmogau, žinokis pats – arba rikiuokis į kitą eismo juostą, arba lenk, arba staigiai stabdyk.

Visgi eismo ekspertai vieningai pritaria ACC naudojimui automobiliuose. Ši sistema gerokai sumažina avarijos snustelėjus iš nuovargio arba susilpnėjus reakcijai dėl važiavimo monotonijos tikimybę, važiuojant dideliu atstumu gerais keliais.

Automobiliu su ACC nuolatos važinėjantis vairuotojas greitai pripranta laikytis saugios distancijos ir tada, kai sistema išjungta. Be to, šiandien eksploatuojame tik pirmąją ACC sistemų kartą, o pavyzdžiui, kažkada tik brangiuose automobiliuose naudota stabdžių sistemos ABS jau išsivystė iki ketvirtos kartos ir montuojama praktiškai visuose naujuose automobiliuose kaip serijinė įranga. Galima tikėtis, kad netolimoje ateityje bus sukurti žymiai tobulesni ACC variantai, kurie padės išvengti avarijos net ir sudėtingoje situacijoje, leis automobiliui judėti miestų gatvėmis taip vadinamu “stop-and-go” režimu, vairuotojui nejunginėjant pavarų ir nespaudant sankabos. Technikos progresas nesulaikomas!

Piešiniuose:

1.Taip ACC matuoja atstumą iki priekyje važiuojančio ir jo greitį.

2.Važiavimo greičio kitimas, kai įjungta ACC:

1.Pirma fazė – prisivejamas lėčiau važiuojantis automobilis

2.Antra fazė – ACC sumažina automobilio greitį iki saugaus

3.Trečia fazė – nelikus kliūties, ACC vėl padidina važiavimo greitį iki nustatyto.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *