Minų tralas (LT)

MINŲ NAIKINTOJAS „PANTHER II”

Liucijus Suslavičius

Minos šiandien yra pati populiariausia mirtį nešančiųjų ginklų rūšis. Jas lengva pagaminti, nesunku padėti, tačiau sunku atrasti ir neutralizuoti. Pagaminti vieną priešpėstininkę miną kainuoja nuo 3 iki 30 eurų, gi ją surasti ir neutralizuoti – nuo 300 iki 1200 eurų. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus duomenimis, visame pasaulyje kas mėnesį nuo minų žūva apie 800 žmonių ir beveik 1200 sužalojama. Yra paskaičiuota, kad šešiasdešimt aštuoniose pasaulio valstybėse žmonėms kelia pavojų maždaug 100 milijonų žemėje tūnančių minų, dar 100 milijonų minų saugoma sandėliuose. Kasmet naujai padedama 2,5 milijono įvairių, dažniausia priešpėstininkių minų.

Kad apsaugoti savo karius ir civilius gyventojus nuo minų keliamos grėsmės, daugelis šalių naudoja specialią techniką minoms surasti ir sunaikinti. Vienu naujausių šarvuotų išminavimo mašinų yra amerikietiška M1 „Panther II”, skubiai sukurta po to, kai JAV kariškiai, dalyvavę taikos palaikymo operacijoje Bosnijos-Hercegovinos teritorijoje, įsitikino, jog armijos naudojama išminavimo technika nepakankamai efektyvi ir negarantuoja nei žmonių, nei technikos saugumo, be to, dirba pernelyg lėtai, kliudydama operatyviai permesti karius ir techniką į paskirties vietą. Teko skubiai parengti techninius reikalavimus naujos kartos išminavimo mašinai, kuri turėjo ne tik greičiau ir efektyviau valyti užminuotą teritoriją, bet ir reikalui esant, atlikti darbą be įgulos, valdoma per atstumą.

Pradžioje mėginta panaudoti ankstesnės kartos tanką M 60A3, kurių daugybė saugoma rezerve. Visgi galutinai bazine važiuokle „Panther II” pavadintai išminavimo mašinai specialistai pasirinko tanką M1″Abrams”. Nuo tanko teko pašalinti bokštą ir daugumą korpuse buvusios įrangos. Vairuotojas kaip ir tanke, sėdi priekyje tiksliai per vidurį, o štai mašinos vadui skirtas iš karto už vairuotojo nugaros į korpusą įvirintas šarvuoto transporterio M113A3 vado bokštelis su stebėjimo prietaisais ir kronšteinu sunkiajam 12,7 kalibro kulkosvaidžiui M2 tvirtinti. Kulkosvaidis yra vienintelis įgulos ginklas, naudojamas savigynai. Likusią korpuso vidaus ertmę užpildo firmos „Omnitech Robotics” pagaminta nuotolinio valdymo sistema SRS, kuri gali vietoje vairuotojo paleisti variklį, vairuoti „panterą”, junginėti pavaras, stabdyti, valdyti korpuso priekyje sumontuotą buldozerio peilį. Tuo atveju tikrasis „Panther II” vairuotojas įsitaiso už 200-300 metrų šarvuotame transporteryje M113 arba šarvuotame „hameryje” ir iš ten radijo bangomis duoda komandas SRS sistemai. Kad matyti, kur važiuoti, ant išminavimo mašinos korpuso sumontuotos dvi hermetiškuose korpusuose paslėptos spalvotos videokameros. Tai, ką „mato” jų objektyvai, taip pat mašinos kontrolinių prietaisų parodymus vairuotojas mato nuotolinio valdymo prietaiso OCU (Operator Control Unit) displėjuose taip pat gerai, kaip ir sėdėdamas šarvuoto korpuso viduje. Beje, ir girdi – korpuso viduje sumontuotas mikrofonas perduoda į vairuotojo ausines visus ūžesius ir kitus garsus, tad vairuotojas tikrai jaučiasi „kaip tanke”. Ryšiui nutrūkus ar sugedus kuriai nors išminavimo mašinos sistemai, ji automatiškai sustoja, tad nėra pavojaus, kad ji nevaldoma ims blaškytis ir viską traiškyti, kaip apakęs raganosis…

Priklausomai nuo užduoties ir grunto būklės, „Panther II” priekyje uždedamas arba buldozerio peilis MCB (Mine Clearing Blade), arba minų tralas su minas savo svoriu susprogdinančiais volais MCR (Mine Clearing Roller). Minų valymas vykdomas taip – „Panther II” su priekyje prikabintu MCR gana lėtai – iki 16 km/h greičiu – juda ta kryptimi, kuria reikia pravažiuoti tankams. Kiekvienas 9 tonas sveriantis iš keturių krumpliuotų diskų susidedantis volas aktyvuoja minas 1,1 metro pločio juostoje. Tarp volų pakabintas masyvus metalinis cilindras susprogdina į magnetinį lauką reaguojančias arba kontaktines prieštankines minas. Kadangi visiškos garantijos, kad volai sunaikino visas minas, nėra, iš paskos važiuoja antroji „pantera” su pritvirtintu buldozerio peiliu, kuri nustumia viršutinį žemės sluoksnį (20-30 cm storio) su gal būt nesprogusiomis minomis į šonus nuo išvalytos trasos. Dabar tankai ir kita technika gali įveikti užminuotą ruožą. Plūgo negalima naudoti esant akmenuotam paviršiui arba molyje, volai neefektyvūs esant minkštam arba smėlio gruntui. Tad galimi įvairūs „Panther II” panaudojimo variantai. Kautynių sąlygomis vairuotojas gali žaibiškai numesti volus ar plūgą ir atsitraukti į nepavojingą vietą.

40200 kilogramų sveriančią “panterą” varo 1500 AG galios dujų turbina „AVCO-Lycoming AGT-1500, leidžianti pasiekti maksimalų 67 km/h greitį. Šeši degalų bakai, kartu talpinantys 1909 litro degalį, įgalina nuvažiuoti maždaug 430 kilometrų. Beje, nors turbina gali naudoti praktiškai bet kokios rūšies skystus degalus, pilami tik JP-8 markės degalai. Pavarų dėžė – su 4 pavaromis į priekį ir 2 pavaromis atgal. Torsioninė važiuoklės ratų pakaba yra ganėtinai komfortabili sunkiai kovos mašinai ir leidžia išvystyti pakankamai didelį greitį, jai važiuojant raižyta vietove. „Panther II” be problemų įveikia griovius, kurių plotis iki 2,74 metro ir iki 1,24 metro aukščio vertikalias kliūtis. Korpuse sumontuotos dvi radijo stotys bei interkomas įgulai, vairuotojas turi naktinio matymo prietaisą. Dalinio maršo keliais metu minų tralas ir buldozerio peilis vežami sunkvežimiais, jų sumontavimas panaudojant kraną, trunka 35-40 minučių.

Keturios pirmosios „panteros” 2002 – siais buvo perduotos Balkanuose veikiantiems JAV armijos daliniams išbandymui realiomis sąlygomis bei jų naudojimo taktikai sukurti. Nors tai yra naujausia tokios paskirties inžinierinė mašina, principinių naujų sprendimų joje nerasime. Tiek iš atskirų plieninių diskų sudėti minų tralai, tiek specialios formos buldozerio peilis pasirodė jau Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir taip pat buvo montuojami pagrindinio kovos tanko korpuso priekyje. Distancinis valdymas radijo bangomis vėlgi sukurtas tuo pat metu. Tiesiog šiandien visa tai gaminama panaudojant naujas technologijas, tad mechanizmai ir aparatūra veikia kur kas patikimiau ir tiksliau.

Nuotraukos – iš TANKOGRAD-Militarfahrzeug

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *