Nemokantiems mokesčiu – blokavimas (LT)

LIETUVIAMS TAI DAR NEGRESIA…

Kada lietuvis vairuotojas randa savo automobilio ratą užblokuotą? Na, jei paliko automobilį ten, kur sustoti ir stovėti draudžiama ar nesusimokėjo už parkavimą mokamoje vietoje. Tačiau kai kurių Vokietijos žemių gyventojams „malonumas” rasti savo automobilį su ant rato uždėtu blokatoriumi gresia ir jokio kelių eismo taisyklių pažeidimo nepadarius. Užtenka turėti įsiskolinimų mokesčių inspekcijai. Štai, pavyzdžiui, Saksonijos žemė rytinėje Vokietijos dalyje. Jos gyventojai skolingi biudžetui net 36 milijonus eurų transporto priemonių savininkų mokesčio dar už 2004 metus. Ne ką mažesnė suma nesumokėta ir už praėjusius. Tai skaudžiai atsiliepia Saksonijos vyriausybės planams, visų pirma socialinių bei komunalinių projektų įgyvendinimui. Todėl dar pernai buvo priimtas drastiškas sprendimas – apriboti piktybiškai nemokančių mokesčių asmenų judėjimo laisvę. Kaip? Ogi labai paprastai – užblokuojant jų automobilius! To pareikalavo viena iš parlamento partijų – FDP. Jos nuomone, kas nemoka mokesčių už automobilį, tegu juo ir nevažinėja. Duomenys apie nesumokėjusius mokesčių asmenis – kur dirba, kur gyvena, kokiu automobiliu važinėja – buvo surinkti iš įvairių registrų ir apibendrinti, sudaryti specialūs sąrašai. Tada po miestą – naujoji mokesčių išreikalavimo tvarka pirmiausia išbandyta Drezdene – pasklido blokuotojų brigados. Jos ieškojo sąrašuose nurodytų asmenų automobilių ir suradę juos, kad ir saugomose parkavimo aikštelėse, nedelsiant užblokuodavo jų ratus. Pradžioje naujoji mokesčių išieškojimo tvarka buvo gana efektyvi – per porą savaičių į biudžetą įplaukė 1,9 milijono eurų. Tačiau vėliau naujas kovos su mokesčių nemokėjimu metodas ėmė strigti – susigaudę, kaip „baudėjai” suranda jų automobilius, „mokesčių nemokėtojai” ėmė juos slėpti – statyti toliau nuo namų ir darboviečių, privačiuose kiemuose ir pan. Tai irgi kainuoja, tačiau gali džiaugtis, apgavęs mokesčių rinkėjus…Todėl šiais metais vis toji pati partija – FDP – žemės parlamente pateikė pasiūlymą, kad Saksonijos gyventojams naujai įgytos transporto priemonės būtų registruojamos tik tada, jei jie neturi mokestinių įsiskolinimų žemės biudžetui…

Ką gi, galime džiaugtis, kad gyvename Lietuvoje – mums nereikia mokėti automobilio savininko mokesčio, o ir už skolas niekas automobilio neblokuoja… tiesa, teismo antstolis gali apriboti disponavimą transporto priemone, bet ne važinėjimą ja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *