Nevažiuok neužsisegęs saugos diržo (LT)

NEVAŽIUOK NEUŽSISEGĘS SUGOS DIRŽO!

Liucijus Suslavičius

Mes, vairuotojai, turime nemažai blogų įpročių ir klaidingų stereotipų, o tai neretai būna važiuojant daromų klaidų priežastimi bei, nelaimei atsitikus, pasunkina jos pasekmes. Vienas iš tokių netikusių stereotipų – ,,Saugos diržai varžo”. O kai dar vilkiko vairuotojas yra įsitikinęs, kad aukštoje kabinoje jam niekas nebaisu, priversti jį užsisegti saugos diržus negali net policijos skiriamos baudos. Todėl, norėdama sumažinti kasmet avarijose žūstančių ir sužeistų magistralinių vilkikų vairuotojų skaičių, Vokietijos eismo saugumo taryba (DVR) pernai metų pabaigoje pradėjo propagandinę kampaniją ,,Ar klapterėjo?”(,,Hat’s geklickt?”), orientuotą į sukiojo transporto vairuotojus. Tikslas – įtikinti vairuotojus, kad net vilkiko kabinoje nesi apsaugotas nuo galimų avarijos pasekmių ir tik užsegtas saugos diržas padidina šansus avarijos metu išlikti sveikam ir gyvam. Leidžiami lankstinukai, demonstruojami videoklipai, tačiau suprasdami, kad tai ne itin įtaigios priemonės, DVR specialistai nusprendė suteikti vairuotojams galimybę patiems įsitikinti saugos diržų nauda. Tuo tikslu specialiame furgone buvo sumontuotas įtaisas, kuriame ant bėgelių su pagreitėjimu juda vilkiko vairuotojo darbo vietą imituojantis krėslas su įrengtu vairu ir prietaisų skydeliu. Vairuotojas gali pats įsitikinti, ar jis sugebės pasipriešinti inercijos jėgoms, krėslui staigiai sustojus, ar trenksis į vairą. O po to pakartoti procedūrą, bet šį kartą su užsegtais diržais.

Agitacinis furgonas lankosi sunkvežimių parkinguose, prie pakelės restoranų esančiose aikštelėse – visur, kur sustoja poilsiui magistralinių sunkvežimių vairuotojai. Jiems suteikiama galimybė patiems ,,savo kailiu” pajusti, kas tai per dalykas – inercija, ir kokie efektyvūs yra šiuolaikiniai saugos diržai. DVR tikisi, kad po akcijos saugos diržus užsisegančių vairuotojų padaugės kelis kartus, o tikinčiųjų, jog kabina apsaugos nuo visų bėdų, skaičius sumažės.

Nuotraukoje:Agitacinio furgono viduje

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *