Prietaisas policininkams (LT)

PRIETAISAS POLICININKAMS…DRAUSMINTI

Liucijus Suslavičius

Didžiosios Britanijos sostinės policija (London’s Metropolitan Police) ėmėsi neįprastų priemonių eismo gatvėse saugumui padidinti – buvo įsigyta ir sumontuota policijos operatyvinių tarnybų ir greitojo reagavimo padalinių automobiliuose 2900 „juodųjų dėžių”. Na, gal ne visai tokių, kokias turi kiekvienas lėktuvas, bet labai panašių ir turinčių tą pačią paskirtį – registruoti automobilio judėjimo parametrus elektroninėje prietaiso „atmintyje”, kad prireikus būtų galima ne pagal avarijos dalyvių ir liudininkų parodymus, dažnai labai subjektyvius, o pagal neklystančio ir emocijų neturinčio prietaiso parodymus atkurti tikrąją situaciją, susiklosčiusią prieš avariją. Juk žinome – atvažiuojantis su mirksinčiais švyturėliais ir staugiančia sirena automobilis atrodo judantis greičiau, nei iš tikrųjų, o pareigūnų veiksmai, siekiant išvengti avarijos, dažniausiai įvertinami kaip neteisingi.

Prietaisus britams pateikė žinoma greičio matavimui skirtų prietaisų ir įrengimų gamintoja – Vokietijos firma „VDO-Kienzle”. Prieš tai tokiais pat prietaisais jau buvo aprūpinti kai kurių Vokietijos miestų policijos automobiliai. Žinomas UDS (Unfall- Daten-Speicher) pavadinimu prietaisas nuolatos įrašinėja automobilio, kuriame jis sumontuotas, važiavimo greitį, pagreitėjimus ir stabdymą, tiksliai fiksuodamas tai laike. Montuoti į policijos automobilius skirtiems prietaisams įrengta papildoma funkcija – fiksuoti specialaus garsinio signalo (sirenos) bei signalinių švyturėlių darbą. Tai tam, kad būtų galima objektyviai nuspręsti – buvo policininkai, pakliuvę į avariją, įsijungę specialius šviesos ir garso signalus ar ne. Vokiečiai teigia, kad vien Berlyne pavyko per metus sumažinti avarijų, į kurias pakliūva miesto policijos tarnybų automobiliai, skaičių net 20 procentų. Tai suprantama – žinodami, jog jų veiksmai fiksuojami, pareigūnai ir važinėja atsargiau, ir griežčiau laikosi specialių signalų naudojimo tvarkos, neužmiršta jų įjungti. Visa tai nedelsiant teigiamai atsiliepia eismo saugumui.

Visoje šioje istorijoje įdomus yra dar vienas aspektas – „dvigubi standartai” – reikalavimai naudoti prietaisus UDS taikomi pareigūnams, bet netaikomi eiliniams vairuotojams, nors aišku, kad absoliučią daugumą avarijų padaro kaip tik jie, o ne policininkai. UDS firma „VDO-Kienzle” sukūrė gerokai anksčiau, daugiau kaip prieš dešimtį metų. Tada Vokietijoje buvo rengiamasi įvesti privalomą UDS naudojimą visuose automobiliuose tikslu palengvinti autoavarijų aplinkybių ir pažeidimų tyrimą. Buvo netgi paskaičiuota, jog šis prietaisas kartu su įrengimu kainuos tiek, kiek tuomet kainavo ne pati geriausia automagnetola. Įstatymų leidėjai parengė atitinkamo federalinio įstatymo projektą. Bet staiga įsikišo žmogaus teisių gynėjai. Anot jų, vairuotojas neprivalo su savimi vežiotis savo kaltės įrodymus. Nepadėjo ir jau egzistuojantis precedentas – komerciniuose automobiliuose naudojami tachografai, kurių įrašai taip pat gali būti panaudoti vairuotojo kaltės įrodymui. Kilus neigiamai visuomenės reakcijai, politikai nusileido, ir idėja komplektuoti privačius automobilius UDS buvo atmesta, nors buvo ir teigiamas jos aspektas – pavyzdžiui, policija nebegalėtų apkaltinti vairuotojo viršijus greitį, jei jis to nepadarė, arba nestabdžius avarinėje situacijoje. Bet juk policija keleriopai dažniau stabdo pažeidėjus, o ne nekaltus, tiesa? Tad vairuotojų nenoras turėti savo automobilyje UDS suprantamas…O štai į policininkų žmogaus teises niekas neatsižvelgia, ir kitais atvejais garsiai šūkaujantys “žmogaus teisių gynėjai” tyli, kai policijos vadovas išleidžia įsakymą sumontuoti policijos automobiliuose UDS…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *