Šarvuotis SISU (LT)

Šarvuotis “Žydriesiems šalmams”

Liucijus Suslavičius

Tarptautinių taikos palaikymo Bosnijoje ir Hercegovinoje pajėgų (žinomų kaip SFOR) sudėtyje tarnauja daugelio šalių kariškiai. Tarp jų – ir skandinavai:švedai bei norvegai. Saugodami ypač svarbius objektus, patruliuodami ir paremdami tvarką Sarajeve policiją, jie visada naudoja šarvuotus transporterius SISU XA-185. Jie pasirodė geriausiai tinkantys specifinėmis sąlygomis, kuriomis tenka veikti SFOR kariams nacionalinės nesantaikos draskomoje šalyje.

Suomijos firmos SISU padalinys “SISU Defence” Hamenlinnos mieste šarvuoto transporterio prototipą sukūrė 1983 metais, kai šalies gynybos ministerija paskelbė konkursą rusiškus BTR-60P turinčiai pakeisti kovos mašinai sukurti. Sudėtingomis sąlygomis vykę bandymai parodė, jog SISU sukurtas šarvuotas transporteris geresnis, nei konkuravusios firmos “Valmet” prototipas. Taigi, SISU XA-180 ir jo vėlesnis variantas XA-185 “Pasi” (tai iš žodžių “panssari” šarvai ir “sisu” pirmųjų skiemenų sudarytas pavadinimas) tapo standartiniu Suomijos armijos šarvuotu transporteriu, naudojamu tiek šalies viduje, tiek atliekant tarptautines misijas.

Oficialiai “Pasi” vadinamas šarvuotu motošaulių transporteriu, bei faktiškai tai labai universali mašina. Jos korpuse ir ant jo galima sumontuoti pačią įvairiausią ginkluotę, inžinerinę ir ryšių įrangą ir tada “Pasi” gali tapti valdomų prieštankinių ar zenitinių raketų “Crotale” nešėju, ryšių centru, vadaviete ant ratų, avarine-evakuacine mašina, sanitariniu automobiliu,radiolokacine stotimi (jei sumontuoti švedų firmos “Ericsson” sukurtą radarą “Giraffe”). Gamintojas turi parengęs ir padidintą kovinę vertę turinčias modifikacijas XA-186 bei XA-188.

Suomiška kovos mašina nėra didelė – jos bazinės versijos matmenys 7350x2900x2300 mm, bet sumontavus papildomą įrangą, jie gali ir padidėti. Gi standartinė ginkluotė – sunkusis 12,7 mm kalibro rusiškas kulkosvaidis NSVT (taikos misijų metu pakeičiamas amerikietišku to paties kalibro “Browning”) bei dūmų uždangai sudaryti skirti dūminių granatų blokai (du po 4 granatsvaidžius) Triašio 6×6 tipo šarvuoto transporterio laikančiajame kėbule, suvirintame iš plieno plokščių, telpa 12 žmonių – priekyje – vadas su vairuotoju, už jų dar 10 karių su ginklais. Priekyje – valdymo skyrius, ne ką besiskiriantis nuo vidutinio sunkvežimio kabinos vidaus. Tarp vairuotojo ir transporterio vado sėdynių – masyvus stačiakampis variklio gaubtas. Po juo – skysčiu aušinamas 6 cilindrų turbodyzelis su tarpiniu oro aušinimu “Valmet 612 DWJ” (240 AG/2500 aps./min.).

Valdyti “Pasi” nesunku – pavarų dėžė – automatinė, 6 laipsnių Allison MD356, vairas turi stiprintuvą (vairuojami abiejų priekinių tiltų ratai) stabdžių sistema – dviejų kontūrų su pneumopavara. Galingumo ir svorio santykis visai neblogas – 16 AG/1 tonai svorio (transporteris sveria 12000 kg, didžiausia masė – 15000 kg), todėl geru keliu “Pasi” važiuoja iki 100 km/h, nors, jei reikia, šliaužia vos 1 km/h greičiu. Diferencialai transmisijoje, aišku, blokuojami.

Šarvinis korpusas ir šarvinio stiklo langai atlaiko visų rūšių 7,62 mm kulkas, granatų ir sviedinių skeveldras. Kadangi jis hermetiškas, transporteris gali plaukti, vandenyje išvystydamas iki 10 km/h. Jį varo hidrostatinės pavaros sukami 2 sraigtai šarvuočio gale įrengtuose cilindriniuose korpusuose. “Pasi” turi dureles vadui ir vairuotojui bei stogo liukus jiems, dvejas duris korpuso gale kariams ir du liukus stoge virš desanto skyriaus, be to, kariai gali šaudyti pro 8 šaudymo angas.

Net plaukdamas, transporteris gali gabenti 3 tonas krovinio, iš jų 1000 kilogramų – ant korpuso viršaus, buksyruoti 6 tonas sveriančią priekabą arba pabūklą. Turi “Pasi” ir šokią tokią apsaugą nuo masinio naikinimo ginklų poveikio, įklimpęs gali pats save išsitraukti gerve, važiuoti praradęs vieną ratą. Palyginti nedidelis (7390x2900x2650 mm), jis nesunkiai paslepiamas miške ar krūmuose, tarp pastatų, ypač išmargintas deformuojančiomis jo siluetą dėmėmis.

Suomiai laikėsi principo, kad karinė technika turi būti aprūpinta tėvyninės gamybos agregatais, todėl šarvuotam transporteriui buvo panaudoti standartiniai sunkvežimių SISU mazgai. Automobilių gamybos firma SISU ilgus metus buvo pagrindinė ratinės transporto ir kovos technikos tiekėja Suomijos armijai. Kai 1997 metais SISU automobilių gamybos padalinius ėmė kontroliuoti Prancūzijos koncernas “Renault”, karinės technikos gamyba buvo patikėta naujai suformuotai nacionalinei karinės technikos gamybos kompanijai “Patria”, į kurios sudėtį įėjo “Patria Vehicles” (anksčiau SISU Defence), “Patria Lapua”, “Patria Vammas” ir dar keli specializuoti padaliniai. Juose tęsiama anksčiau SISU sukurtų armijos automobilių, šarvuočių ir transporterių gamyba, įsisavinti nauji kovinės technikos pavyzdžiai.

Kaip tik todėl, kad “giminiuojasi” su sunkvežimiais, “Pasi” turi ne sudėtingą nepriklausomą visų ratų pakabą, būdingą daugumai šiuolaikinių šarvuočių ir šarvuotų transporterių, o į ilgas minkštas pusiauelipsines linges besiremiančius nedalomus varančiųjų tiltų karterius. Prošvaisai padidinti ratų stebulėse įrengti reduktoriai. Padangos – žemo slėgio 14.00 R 20, labai minkštos. Pakaba su galingais amortizatoriais puikiai slopina smūgius, važiuojant per duobes. “Pasi” įvažiuoja į 40 º įkalnę, perlipa per 0,5 m aukščio slenkstį, pervažiuoja 1 metro pločio tranšėją. Dviejuose bakuose telpa 300 litrų degalų ir to pakanka keliais nuvažiuoti 800 kilometrų.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *