Sausas AD BLUE (LT)

SAUSAS „AD BLUE”

Liucijus Suslavičius

Artėjant naujų aplinkosaugos normų Euro-IV ir Euro-V įvedimui (atitinkamai 2006 ir 2009 metai), krovininių automobilių gamintojams lieka vis mažiau laiko apsispręsti, kokiu būdu jie sieks, kad šių tikrai griežtų normų reikalavimai būtų įgyvendinti. Penki iš septynių didžiausių Europoje sunkvežimių gamintojų pasirinko SRC (SCR- Selective Catalytic Reduction) technologiją, kai atidirbusioms dujoms neutralizuoti naudojamas amoniako tirpalas, MAN tikisi gauti tą patį rezultatą, naudodamas dalies išmetamų dujų gražinimą į cilindrus bei suodžių filtrą, “Scania” sukūrė technologiją, paremtą dalies išmetamų dujų gražinimu ir jos inžinierių gerai ištobulinta “Turbocompaund” technika.

Kiekvienas iš suminėtų atidirbusių variklio išmetimo dujų nukenksminimo metodų turi savų privalumų. Pasirinkę SRC gamintojai iškelia tris svarius argumentus – pirma, naudojant šią technologiją, sumažėja degalų sąnaudos, antra, taikant kitą principą – dalies atidirbusių dujų sugražinimą – kartu atgal į variklį patenka jose buvę suodžiai ir kietosios dalelės, greičiau užteršdami variklio tepimo sistemoje esančią alyvą ir trumpindami variklio aptarnavimo intervalus, kas ne visiems priimtina, trečia – jos dėka nesunkiai, be esminių konstrukcinių pakeitimų, įgyvendinami Euro -V reikalavimai.

„Daimler Crysler”, DAF, „Volvo”, IVECO ir „Renault” siūlomos dujų neutralizavimo sistemos iš esmės tokios pačios – iš papildomo bako 32,5 procento amoniako tirpalas (AdBlue) siurbliu per šilumokaitį paduodamas į elektronikos valdomą dozatorių ir įpurškiamas į atidirbusių dujų srautą prieš pat SRC katalizatorių. Dozuojama įvertinus variklio apkrovimą, dujų srauto greitį, temperatūrą ir kiekį. Rezultate iš katalizatoriaus išmetamas azotas ir vandens garai bei Euro-IV ar Euro –V reikalavimų neviršyjantys kitų teršalų kiekiai. Tirpalo atsargai baigiantis, vairuotojas įspėjamas signaline lempute, o jei bakas visai ištuštėja, specialiame langelyje užsidega užrašas “Irregular Motor” – t.y. variklis dirba kitu, nei nustatytas, režimu. Varikliai dirba tyliai ir tolygiai, net ir prityręs vairuotojas nepajaus jų ūžime jokio skirtumo, lyginant su tik Euro-III reikalavimus atitinkančiais dyzeliais.

Kaip minėta, pristatydami naujus variklius su SRC įranga, gamintojai pabrėžia didesnį jų ekonomiškumą. Tiesa, sunkvežimių gamintojai kol kas vengia griežtai nurodyti, kiek degalų leidžia sutaupyti ši dyzelio išmetimo dujų neutralizacijos sistema. Teigiama, kad gali būti, jog reali degalų ekonomija pasieks 5 procentus. Pavyzdžiui, koncerno IVECO atstovų teigimu, varikliuose „Cursor” tirpalo “AdBlue” sąnaudos siekia 4 (Euro-IV) ir 6 (Euro-V) procentus nuo degalų sunaudojimo, kas praktiškai reikštų maždaug 1,0 – 1,5 litro AdBlue 100 kilometrų kelio. Žinant, kad šis tirpalas kol kas kainuoja maždaug 60 eurocentų už litrą, jau 2 procentų dyzelino ekonomija padengia išlaidas jam įsigyti, o jei iš tikro pavyks sutaupyti 5 procentus dyzelino, tada galima kalbėti apie apčiuopiamą tokios neutralizavimo technologijos naudą vežėjo kišenei.

Kol kas problema išlieka amoniako tirpalo užpylimas – jo kolonėles turinčių degalinių tinklas Europoje dar labai retas. Todėl, pavyzdžiui, IVECO priėmė sprendimą laikinai organizuoti AdBlue užpylimą pas savo prekybos atstovus bei pagal sutartis IVECO automobilius aptarnaujančiose dirbtuvėse.

Tačiau šios problemos su „AdBlue” distribucija galėjo ir nebūti. Bent jau taip teigia Vokietijos Karlsrūjės technikos universiteto profesorius daktaras Werneris Weisweileris. Jo vadovaujami technikos universiteto mokslininkai daugiau kaip prieš dešimt metų ėmėsi spręsti dyzelinio variklio išmetimo dujų nukenksminimo problemą. Gana greitai buvo prieita išvados, kad cilindruose susidarančių azoto oksidų neutralizavimui būtina naudoti amoniaką, t.y., naudoti aukščiau minėtą SCR technologiją, kuri šiandien jau pritaikyta serijiniams sunkvežimiams. Tačiau mokslininkai iš karto įžvelgė tas problemas, kurias gali sukelti transportininkams AdBlue tirpalas. Juk kur nors Šiaurės Europoje žiemą jis gali užšalti ar kristalizuotis, kad aprūpinti juo selektyvinius dujų neutralizatorius turinčius automobilius, būtina Europoje sukurti specialią distribucijos sistemą.

Paprasčiausiu sprendimu būtų buvę naudoti suspaustą dujų pavidalo amoniaką, automobilyje saugomą specialiame aukštą slėgį atlaikančiame dujų balione. Tačiau amoniakas yra priskirtas pavojingų medžiagų kategorijai, nutekėjęs dėl paprasčiausio sistemos gedimo ar avarijos metu, jis gali apnuodyti žmones. Todėl šis variantas iš karto buvo atmestas. Tyrinėtojai nuėjo kitu keliu – sumanė amoniaką gaminti tiesiog automobilyje. O jo šaltiniu W,Weisweileris pasirinko amonio karbamatą – baltus miltelius, kuris kaitinamas virsta amoniako dujomis, nepalikdamas jokių atliekų. Mokslininkai sukūrė technologiją, kurios pagalba amonio karbamato milteliai supresuojami į strypelius, bei kompaktišką reaktorių, kuriame kaitinant iš šių strypelių išgaunamas išmetamų dujų neutralizavimui būtinas amoniakas. Visa sistema yra du kartus mažesnė, nei dabar naudojama su AdBlue tirpalu, jai negresia užšalimas, o ir vairuotojui patogiau vežiotis sandarų futliarą su amonio karbamato strypeliais, nei ieškoti degalinės, kurioje būtų AdBlue kolonėlė.

Savo išradimą bei jam įgyvendinti reikalingus technologinius procesus mokslininkai užpatentavo ir pasiūlė patentus pirkti chemijos firmoms bei automobilių gamintojams. Štai čia gera idėja ir įstrigo – chemijos firmos, gaminančios amoniaką, pareikalavo tvirtų realizacijos garantijų, kurios padengtų investicijas į naują įrangą, o automobilių gamintojai pareiškė, kad numatyti mokesčiai už licenziją, leidžiančią naudotis išradimu, jiems per aukšti. Netrukus visas teises į patentus įsigijo Rūro krašte, Mendene įsikūrusi firma „HJS Fahrzeugtechnik”, kuri dabar „stumia” alternatyvųjį metodą toliau. Neneigdami pradedamos sunkvežimiuose vis plačiau naudoti dujų neutralizavimo technologijos su „AdBlue” svarbos, firmos specialistai mano, jog „sausojo metodo” privalumai leidžia jau dabar naudoti jį stacionarių dyzelių, pavyzdžiui, naudojamų elektros jėgainėse, išmetamų dujų valymui. O ateityje, kai įstatymų leidėjai pareikalaus valyti lengvuosiuose automobiliuose naudojamų dyzelinių variklių išmetamas dujas, „sausasis būdas” turėtų paplisti itin plačiai – juk amoniako gavybos reaktorius toks nedidelis, lyginant su AdBlue baku…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *