December 2010

Baltarusiška Kobra (LT)

SLAVIŠKOSIOS ,,KOBROS” Liucijus Suslavičius Ginklai, kaip taisyklė, pergyvena savo kūrėjus ir tarnauja net kelias žmonių kartas. Jų efektyvumas, lyginant su naujai pasirodančiais ginkluotės pavyzdžiais, vis mažėja, tačiau tai nereiškia, kad jie dėl to tampa mažiau pavojingi. Ne veltui rusai net turi tokį posakį – ,,Senas, bet grėsmingas ginklas”. O kad ta iš seno ginklo sklindanti […]

Baltarusiška Kobra (LT) Read More »

Atominis Pion (LT)

„Karo dievas” vardu „Bijūnas” Liucijus Suslavičius Kodėl artilerija vadinama „karo dievu”, gali suprasti, kai pamatai XX amžiaus antroje pusėje sukonstruotus ir kai kurių valstybių armijų apginklavime tebesančius stambaus kalibro pabūklus. Kai kurie iš jų demonstruojami Rusijoje, Toljačio mieste esančiame technikos muziejuje. Kai nuo nedidelių II pasaulinio karo laikų prieštankinių pabūklų pagaliau prieini prie „didžiųjų vamzdžių”,

Atominis Pion (LT) Read More »

Aštuonratis Gecko (LT)

AŠTUONRATIS „GECKO” DESANTININKAMS Liucijus Suslavičius Nuo pat savo atsiradimo oro desanto kariuomenė nuo kitų kariuomenės rūšių daugiausia skiriasi tuo, kad einantys į mūšį desantininkai viską – sunkiuosius ginklus, amuniciją, kovos ir transporto mašinas, maistą, medicininės pagalbos reikmenis – turi pasiimti su savimi. Tikėtis, kad ataką parems vadovybės papildomai paskirtas artilerijos ar tankų dalinys, maistą atveš

Aštuonratis Gecko (LT) Read More »

AMX-10RC 2 (LT)

AMX – 10 RC „TANKAS ANT RATŲ” Prancūzijos karinė doktrina XX amžiuje pasižymėjo vienu įdomiu ir kitose šalyse beveik nesutinkamu ypatumu – į ginkluotę vienu metu buvo priimami keli analogiškos paskirties ir panašiomis kovinėmis savybėmis pasižymintys karinės technikos modeliai. Taip buvo prieš Antrąjį pasaulinį karą. Prisiminkime vienu metu naudotus beveik identiškus lengvuosius tankus „FM”, „RENAULT-35″

AMX-10RC 2 (LT) Read More »

AMX-10RC (LT)

AMX-10RC – prancūziškas „tankas ant ratų” Liucijus Suslavičius Prancūzijos karinė doktrina XX amžiuje išsiskyrė vienu įdomiu ir kitose pasaulio šalyse beveik nesutinkamu ypatumu – į ginkluotę vienu metu buvo priimami keli analogiškos paskirties ir panašiomis kovinėmis savybėmis pasižymintys karinės technikos modeliai. Taip buvo prieš Antrąjį pasaulinį karą – prisiminkime kad ir vienu metu naudotus beveik

AMX-10RC (LT) Read More »

Alvis Wasp (LT)

AFRIKIETIŠKA “ŠIRŠĖ” Liucijus Suslavičius Amerikietiško universalios paskirties visureigio “Hummer” sėkmė pastarojo dešimtmečio kariniuose konfliktuose, ypač Persų įlankos regione, gerokai padidino susidomėjimą dideliais, galingais ir sunkiais visureigiais, užimančiais tarpinę padėtį tarp tradicinių lengvų džipų ir nedidelių sunkvežimių. Šiandien galima kalbėti apie tam tikrą “hamerių maniją” – tokios klasės automobilius jau gamina Japonija, Italija, Ispanija, Šveicarija, panašiu

Alvis Wasp (LT) Read More »

Al Fahd (LT)

„ Al Fahd”- arabiškas požiūris į kovos mašiną Liucijus Suslavičius Vienu populiariausių šarvuotosios karinės technikos rūšių šiandien yra ratinę važiuoklę turinčios šarvuotos kovos mašinos, literatūroje dažniausiai vadinamos tiesiog AFV nuo angliškos žodžių „Armored Fighting Vehicle” abreviatūros. Armijų apginklavime jos pakeitė tradicinius šarvuotus automobilius, naudotus daugiausia žvalgybos ir ryšio tikslais. Geriau ginkluotos, jos dabar gali tiesiogiai

Al Fahd (LT) Read More »